2022 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nasjonalmuseet

Finanskriser, korona og klimaendringer som de siste årene har skapt stadig uro i store deler av verden, har liksom ikke riktig klart å ryste vårt fredelige lille hjørne av verden. Nå er det slutt på det. For første gang på så lenge jeg kan huske er det unisone politiske budskapet at folk må belage seg på "tøffere tider". Det gjelder husholdningene. Og det gjelder staten Norge. Store offentlige investeringer innen infrastruktur og bygninger reduseres eller legges på is. I lys av dette er det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen allerede et barn av en annen tid. Jeg har mange ganger brukt ordlyden "Norge på høyden av sin vekst og velstand" for å beskrive utviklingen i Fjordbyen i Oslo, der eskalerende kvadratmeterpriser har reist seg mot himmelen sammen med gedigne kulturbygg. Det nye nasjonalmuseet er et enormt prosjekt. De kunstfaglige ambisjonene er monumentale - og det samme er bygningen som huser dem.

Redaktør for Arkitektur N nr. 4-2022 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Erland Banggren (grafisk design) og Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær). Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 11 Norge på høyden av sin vekst og velstand Gaute Brochmann
  • 12 Aktuelle prosjekter
  • 18 Nasjonsbygningen Nina Berre omtaler Nasjonalmuseet av Klaus Schuwerk
  • 36 Et monumentalbygg blir til Fotoserie av Ken Oppran
  • 44 Veien til Vestbanen Artikkel av Tomine Barstad Solvang
  • 54 Plant hundre gatetrær på Vestbanen Rainer Stange omtaler Nasjonalmuseets uteområder av Østengen & Bergo