2020 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sosial bærekraft

Bærekraft handler om mer enn reduserte klimagassutslipp. I denne utgaven av Arkitektur N ser vi på hvordan hus kan få mennesker og miljøer til fungere på en mer miljøvennlig måte. Ved at store institusjoner som Domus Juridica integreres i Oslos historiske sentrum. Ved å bygge vanlige selveierleiligheter som bokollektiv i Stavanger. Eller ved å transformere industri til en jordnær restaurant i verdensklasse midt i et nytt boligområde i Trondheim. Blant mye annet!

Redaktør for Arkitektur N nr. 2-2020 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjonsredaktør). Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen. Forsidebilde: Sørli lekepark, Tøyen av Studio Oslo Landskapsarkitekter. Fotograf: Adam Stirling.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Korona og klassisisme Leder, Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Ny pris til Arkitektur N Pris for faglig formidling, Norsk Tidsskriftforening
 • 18 Várdobáiki sámi guovddáš. Kritikk ved Astrid Fadnes. Arkitekt: Ole Henrik Einejord, Code arkitektur
 • 24 Transformasjon av hus og holdninger Artikkel ved Astrid Fadnes
 • 28 Av sin tid og sitt sted. Domus Juridica, Det nye juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Kritikk ved Catherine Sunter. Arkitekt: Mad arkitekter. Interiørarkitekt: IARK. Landskapsarkitekt: Landskaperiet
 • 38 Arkitektur som oppfinnelse. Vindmøllebakken, Stavanger Kritikk ved Henrik Lundberg. Arkitekt: Helen & Hard. Landskapsarkitekt: Multiconsult Stavanger
 • 48 Ny historie på Youngstorget. Youngstorget 3, Oslo Kritikk ved Marte Storhaug Danbolt. Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter
 • 56 Nytt treffpunkt blant Tøyentrær. Sørli Lekepark, Oslo Prosjektomtale ved red. Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter
 • 69 Fra maskiner til Michelin på Lilleby. Credo Restaurant - Bergs maskinhall - Maskinparken Prosjektomtale ved red. Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS. Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
 • 66 Drapet på byutvikleren Artikkel Alf Jørgen Schnell og Hannah Eline Ander
 • 74 Reclaim Women´s Space Masteroppgave ved Eva Storrusten
 • 82 Er omgivelsenes betydning for arkitekturen nedvurdert av arkitektene? Kommentar ved Arne Bulie
 • 86 Bokanmeldelser, notert