2019 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden på Arkitektur N nr. 5 henter inspirasjon fra den andre utgaven av Byggekunst i 1951. Så vidt vi vet var dette sist gang fotografiet av et alminnelig, realisert leilighetsbygg prydet forsiden på bladet. Og for å illustrere det nostalgiske skjæret som ligger over boligbygging i etterkrigstiden, putter vi her Make arkitekters nye prosjekt Origo på Gjøvik inn i samme format.

Redaktør for Arkitektur N nr. 5-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjonsredaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen. 

Forside: Origo, Gjøvik, Make Arkitekter. Illustrasjon: Bjørn Brochmann.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Modernismen i norsk arkitektur 1919 - 2018 Leder ved Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Tema: Kommersiell boligbygging
 • 16 Munch Brygge. En ode til teglen Lund+Slaatto Arkitekter AS, Gullik Gulliksen AS. Kritikk ved Bente Kleven
 • 28 Ankers hage. En drøm om nye Drammen Solli Arkitekter AS, Paulsen & Nilsen AS. Omtale ved Solveig Nygaard Langvad
 • 32 1912, Bergen. Industriell boligbygging i gammel industri TAG arkitekter AS. Omtale ved Gaute Brochmann
 • 38 Origo, Gjøvik. Totalentreprisen som konstruktiv forutsetning Make Arkitekter AS, Feste Kapp AS Landskapsarkitekter AS. Omtale ved Gaute Brochmann
 • 42 Sjøfront II og Signaturen, Tønsberg. Ny vekst på verftet Spir Arkitekter AS, Gullik Gulliksen AS. Omtale ved Solveig Nygaard Langvad
 • 46 Vega scene, blågrønt tak. Biotop på taket Asplan Viak. Kritikk ved Solveig Nygaard Langvad
 • 54 Møblering av kontorbygg for Stortinget. Historiske linjer inn i vår tid Cadi AS. Kritikk ved Pernille Akselsen
 • 64 Hitra 2, Eldsfjellet. Hitra 2 som landskapsprosjekt Asplan Viak. Omtale ved Gaute Brochmann
 • 68 Vind eller forsvinn Marius Fiskevold
 • 78 Reiulf Ramstad Utstilling, Utzon Center Aalborg. Verk og formidling Kritikk ved Martin Braathen
 • 88 Arkitekturteoriens nye relevans Ingrid Halland
 • 96 Urbanisme er liberalisme Alf Jørgen Schnell
 • 104 Fremragende, samfunnsnyttig og trivelig Martin Braathen
 • 112 Design thinking Bente Irminger og Linda Lien
 • 114 Bokomtale, kommentar, notert