2019 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden på Arkitektur N nr. 5 henter inspirasjon fra den andre utgaven av Byggekunst i 1951. Så vidt vi vet var dette sist gang fotografiet av et alminnelig, realisert leilighetsbygg prydet forsiden på bladet. Og for å illustrere det nostalgiske skjæret som ligger over boligbygging i etterkrigstiden, putter vi her Make arkitekters nye prosjekt Origo på Gjøvik inn i samme format.

Redaktør for Arkitektur N nr. 5-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjonsredaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen. 

Forside: Origo, Gjøvik, Make Arkitekter. Illustrasjon: Bjørn Brochmann.