2019 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden av Arkitektur N nr. 1 2019 er en fortolkning av bladets første cover, nr. 1 1919. Den knelende figuren, som den gang syntes å representere en slags kunstens ånd, Arkitekturen med stor A, har gjenoppstått i lik positur, men denne gangen som en praktiserende arkitekt.

Redaktør for Arkitektur N nr. 1-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. 
Landskapsmedarbeidere: Ingrid Haukeland, Thea Kvamme Hartmann. 
Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

Forside illustrasjon: Bjørn Brochmann.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Byggekunst 100 år Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 16 Nøstegaten, Bergen - Vellykket bergensk kompromiss OPAFORM. Kritikk ved Anders Rubing
 • 24 En ode til bygulvet Historiske forbilder ved Marina Bauer
 • 26 KSAT Lo:Le Landskap og red.
 • 32 Fornyet både byen og faget Historiske forbilder ved Mari Bergset
 • 34 Swarovski Manufaktur Kritikk ved Mirza Mujezinovic
 • 48 Et meiselhugg fra dommedag Historiske forbilder ved Kjetil Trædal Thorsen
 • 52 Vega scene Kritikk ved Marte Storhaug Danbolt
 • 60 Se til Zürich! Historiske forbilder ved Bård Helland
 • 66 ÅF-huset Kritikk ved Pernille Akselsen
 • 72 Lese - lære - leve Historiske forbilder ved Urd Schjetne
 • 74 Ålgård sentrum Kritikk ved Randi Thomsen
 • 82 Storeplenen - en hyllest Historiske forbilder Rainer Stange
 • 88 Happolati Kritikk ved Ellen S. Klingenberg
 • 96 Optisk argumentasjon Karl Otto Ellefsen
 • 102 Oslo sentrum, fortidens fremtid Alf Jørgen Schnell
 • 110 Nasjonale toalettbygg Bertram Brochmann
 • 112 Bokomtaler, doktorgrader