2019 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden av Arkitektur N nr. 1 2019 er en fortolkning av bladets første cover, nr. 1 1919. Den knelende figuren, som den gang syntes å representere en slags kunstens ånd, Arkitekturen med stor A, har gjenoppstått i lik positur, men denne gangen som en praktiserende arkitekt.

Redaktør for Arkitektur N nr. 1-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. 
Landskapsmedarbeidere: Ingrid Haukeland, Thea Kvamme Hartmann. 
Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

Forside illustrasjon: Bjørn Brochmann.