2018 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Prosjekter

“Gode bomiljøer kan man få uten tverrfaglighet og beboermedvirkning. Jeg velger å tro at suksessen skyldes en tydelig arkitekturfaglig tilnærming definert av en strukturell logikk.”  — Mirza Mujezinovic 

Redaktør for Arkitektur N nr. 3-2018 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør). Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

Forsidebilde: Lastenstrasse Housing, MALAHOF av MALARCHITECTURE AS.

Omslagsdesign: Steinar Borø

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Likhetens pris Leder, Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Lavmælt arkitektur i storslått natur Kritikk, Kari Tønseth og Pernille Heilmann Lien
 • 14 Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark Ragnhild Momrak, Landskapsarkitekt MNLA
 • 26 Gammelt design født på nytt - Eikund Artikkel, Solveig Torsteinsen
 • 34 Veldig godt miljø på skolen Kritikk, Marte Storhaug Danbolt
 • 34 Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole Snøhetta Oslo AS
 • 46 Mikropolitikk i Venezia Artikkel, Martin Braathen
 • 58 Kirke og kjøter Kritikk, Halvor Weider Ellefsen
 • 58 Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter Einar Dahle Arkitekt MNAL og Hille Melbye Arkitekter AS
 • 70 Take this waltz - Lastenstrasse Housing – MALAHOF Artikkel, Mirza Mujezinovic / MALARCHITECTURE
 • 90 Dempet luksus i historisk bygg Kritikk, Linda Maria Szücs
 • 90 Opus XVI – The Edvard Grieg Heritage Hotel Grieg Arkitekter og Metropolis arkitektur & Design AS
 • 100 Kontroll på konseptet Kritikk, Even Smith Wergeland
 • 100 Kaizersplass Astrid Norland/Dimensjon Rådgivning
 • 110 Dagbok fra Dovrefjell Artikkel, Stiv Kuling
 • 116 PhD, bokanmeldelser, notert