2018 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Landskap og stedsutvikling

Fra «by og land, hand i hand» til en felles drøm om «naturban fortetting». Vi ser på historien, nåtiden og veien videre for den kanskje viktigste – og vanskeligste – delen av arkitektfaget 

Redaktør for Arkitektur N nr. 2-2018 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør). Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Arv og miljø Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Tema: Landskap og stedsutvikling
 • 16 De som planla landet Redaksjonen
 • 18 Livet mellom byene, intervju med Røyne Kyllingstad Gaute Brochmann
 • 26 Hvor grønn var min barndoms dal, intervju med Hans Meyer Solveig Nygaard Langvad
 • 32 De best lagte planer, intervju med Randi Elise Klippgen Bang Solveig Nygaard Langvad
 • 38 Grenlandsekspedisjonen Ola Vikås
 • 48 Ikke bærekraftig i seg selv Elin Børrud og Håkon Aarskog Knutsen
 • 54 Byen – natur eller anti-natur? Elin T. Sørensen og Heidrun A. Ullerud
 • 64 En arena for sentrumsutvikling Anders Rubing
 • 64 Ulstein Arena Lund+Slaatto Arkitekter AS, Arkitektkontoret Nils Tveit AS, Bjørbekk & Lindheim AS
 • 74 Mange benker små, intervju med Jan Christian Vestre Solveig Nygaard Langvad
 • 78 Det aller mest nødvendige Halvor Weider Ellefsen
 • 78 Grimstad bibliotek Helen & Hard
 • 88 Alt er nytt og nesten ingenting er forandret Erling Dokk Holm
 • 88 Rehabilitering av Norges Idrettshøgskoles svømmebasseng Arkitektkontoret Nils Tveit AS
 • 100 Som et lysende telt i fjellheimen Tone Nærø
 • 100 Norsk Fjellsenter, Lom Nordplan AS, Spekter Kommunikasjon AS/ Tone Nærø AS
 • 106 Gode steder for vonde minner Alma Oftedal
 • 110 Mot en tredje boligsektor Bjørn Lønnum Andreassen
 • 114 PhD, bokanmeldelser, notert