2017 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Utøya

Redaktør for Arkitektur N nr. 8-2017 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær), Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (AD) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør). Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

Forsiden: Hegnhuset, minne- og læresenter på Utøya av Blakstad Haffner arkitekter