2017 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Fellesskap under bygging

Vindmøllebakken

Da Helen & Hard arkitekter skulle legge planer for det bærekraftige bokollektivet Vindmøllebakken i Stavanger, tok de med seg de fremtidige beboerne fra starten av. Gjennom workshops og beboerkurs er naboskapet allerede i ferd med å bygges. Ideen heter Gaining by sharing, og gjennom slike boformer skal både mennesker, miljø og natur vinne på å dele.

Nytt kapittel i Teriberka

Befolkningstallet i den lille landsbyen Teriberka i Russland har falt dramatisk, og viktige tilbud som skole og sykehus har blitt nedlagt. Den norske kunstneren Pøbel har sett seg lei på denne typen utvikling langs kysten, og sammen med Svein Harald Holmen fra Vardø Restored har han blåst nytt liv i Teriberka, med kunstprosjektet New Chapter.

Ulsholtveien 31

De nye FutureBuilt-boligene for unge på Furuset står klare, med klimavennlige løsninger, store fellesarealer og grøntområder. Haugen/Zohar arkitekter har blant annet hentet inspirasjon fra israelske kibbutzer i utformingen av boligene. Ulsholtveien 31 er en collage av alle de beste ideene våre, sier Dan Zohar.

Kistefossdammen barnehage

I Heggedal i Asker har danske Christensen & co. Architects tegnet Kistefossdammen barnehage. FutureBuilt-prosjektet er Norges første kommunale plusshus og skal lage mer fornybar energi enn den forbruker.

Vikarierende redaktør for Arkitektur N nr. 7-2017 var Åsne Maria Gundersen. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (AD), Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør). Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

Forsiden: Modell av Vindmøllebakken. Foto: Solveig Nygaard Langvad