2016 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Det kan ikke være tvil om at fysiske omgivelser påvirker menneskers atferd. Den arkitektoniske rammen vi bygger oss rundt sentrale fellesskapsarenaer blir dermed svært viktig. I anledning av 150-årsjubileet for den norske Stortingsbygningen har Arkitektur N sett på noen av de rommene der demokratiet utspiller seg, fra Sikkerhetsrådssalen i FN-bygningen i New York, til Vest-Saharas eksilparlament i en flyktningleir i Algerie.

Sikkerhetsrådsalen

Restaureringen av Sikkerhetsrådssalen i FN-bygningen i New York. Sikkerhetsrådssalen var en gave fra Norge til det nyopprettede FN i 1952. Rommet ble restaurert i 2013 – et lite stykke Norge som er ramme for noen av verdenssamfunnets viktigste beslutninger.

Biblio Tøyen

Er det et skisenter? En scene fra Disneys Finding Nemo? En liten fornøyelsespark eller kanskje et bilverksted? Biblo Tøyen lar seg ikke så lett definere, men én ting er sikkert – det er fristende å bli en stund i dette rare, myke, morsomme universet.

Havenpromenaden

Den midlertidige havnepromenaden er satt sammen av steder med veldig forskjellig karakter. Fra Frognerkilen til Kongshavn markeres byrommenes kvaliteter på ulike måter. Gode byrom er et resultat av et godt samarbeid. Målet med strategiplanen for Oslos havnepromenade er å legge til rette for at mange kan bidra til å forme byen – både mentalt og fysisk.

Redaktør for nr. 4-2016 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.