2016 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Forskere fra NTNU og SINTEF har utarbeidet en rapport som blant annet undersøker hvordan de bygde omgivelsene påvirker asylsøkernes livskvalitet, muligheter for integrering og deres forhold til lokalmiljøet. De avdekker urovekkende perspektiver.

Bokvalitet som asylpolitikk

Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift som unntar asylmottak for byggesaksbehandling, og dårlig bokvalitet blir brukt som et avskrekkende virkemiddel i asylpolitikken. - Det gir noen urovekkende perspektiver, skriver boligforsker Eli Støa. Sammen med andre forskere fra NTNU og SINTEF har hun utarbeidet en rapport som blant annet undersøker hvordan de bygde omgivelsene påvirker asylsøkernes livskvalitet, muligheter for integrering og deres forhold til lokalmiljøet.

Når veien er målet

E6 mellom Gardermoen og Biri er oppgradert til firefelts motorvei, med en rekke vakre rasteplasser og andre visuelle oppkvikkere langs veien. Arkitekt og skribent Gaute Brochmann har kjørt E6 til Biri for å diskutere konsekvensene av veiutbyggingen både for by og land. I tillegg presenterer Arkitektur N nr.2 rasteplassene ved Strandlykkja, utformet av Løvseth+Partner og COWI. 

Bordet fanger

Hvordan kan en utstilling invitere publikum inn i utforskningen av et tema, fremfor å bare presentere et ferdig verk? Interiørarkitekt Annelise Bothner-By har gått nye veier i arbeidet med bordinstallasjoner for utstillingen “Norvegiska Romá – Norske sigøynere. Ett folk, mange stemmer”. 

Gamle bygg, nye interiører

Gjenbruk er stikkordet i de to nye interiørprosjektene som presenteres i Arkitektur N nr.2. I et viktoriansk teglhvelv i Ramsgate i Kent har Haptic Architects installert en rekke nye volumer i bjerkefinér. Studio Vatn og Groma har utformet nye lokaler for Storyline Studios i en eldre betongkonstruksjon ved Akerselva i Oslo.

Redaktør for nr. 2-2016 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.