2015 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Gode omgivelser for læring? Skoleforskere har funnet betydelige kvalitetsforskjeller mellom de ulike læringsmiljøene som tilbys elever på ­videregående skole. til tross for ny politisk godvilje kan det se ut som om arkitekturen ­bekrefter yrkesfagenes lave status i samfunnet.

Yrkesfagelever nedprioriteres

Har yrkesfagelever generelt dårligere lokaler enn elever på studiespesialiserende fag? En ny forskningsrapport viser at det er betydelige kvalitetsforskjeller mellom læringsmiljøene som tilbys elever på videregående skole, til tross for ny politisk godvilje i forhold til yrkesfagene.

En lysende framtid for alle?

Skoleforskerne Leif Houck og Nina Huynh har foretatt en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående. – Det ser ut som om det er kultur for at elever på yrkesfag kan få undervisningsrom som i mindre grad har godt dagslys og utsyn, sier Leif Houck. Dette nummeret av Arkitektur N presenterer Houck og Huynhs forskningsartikkel. I tillegg har Helle Benedicte Berg snakket med oppdragsgivere og arkitekter.

Boligprosjekt utenom det vanlige

Green House i Oslo, tegnet av Element Arkitekter, er et boligprosjekt hvor byggherre og arkitekt har vært mer ambisiøse enn det som ofte er tilfelle i dagens markedsstyrte boligutvikling. Kristina Ketola Bore har snakket med noen av dem som flyttet inn da det grønne huset sto ferdig for to år siden.

Friluftsliv i byen

Hva skjer med muligheten for friluftsliv når byene vokser og fortettes? Bianca Hermansen og Sophia Schuff mener at det må legges til rette for et urbant friluftsliv: aktiviteter som utnytter landskapene i den urbane periferien.

Å designe for fellesskapet

Aquarama i Kristiansand er et av Norges største svømmeanlegg. Det var et mål i prosjektet av parken rundt anlegget fremdeles skulle oppleves som offentlig og tilgjengelig for alle. – Det krever en bevisst holdning helt fra den overordnede byplanleggingen og ned til de små detaljene, sier landskapsarkitekt Espen Evensen Reinfjord.

Redaktør for nr. 7-2015 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.