2015 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

​Statsadministrasjonen samles i Oslo sentrum, i et nytt regjeringskvartal. Blir det åpenhet? Blir det demokrati?​

Nytt regjeringskvartal?

Ideen om et offentlig tilgjengelig bykvartal er sentral i alle prosjektene i parallelloppdraget. Forventningen uttrykkes allerede i regjeringens bestilling: ”Bygninger og anlegg skal utformes slik at utformingen fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende”. Åpenhet, levende byrom og hensyn til historien er fremdeles en del av oppgaven, men når 200 000 kvadratmeter kontor brer seg utover den trange sentrumstomta er det fremdeles grunn til å spørre: “Hvor er det rom for demokrati?”

Snapshot – et øyeblikksbilde av arkitekturen i Norge i dag

Hva er den viktigste oppgaven for arkitekturen i dag? Hva er potensialet for arkitekturen i framtiden? Med disse to spørsmålene håpet galleriet R-O-M for Kunst og Arkitektur å engasjere et utvalg av norske arkitektkontorer til å gi sitt bilde av samtiden slik den fortoner seg i arkitektfaget. Kontorenes svar spenner vidt både i form og fokus, et lappeteppe av store og små ambisjoner, tanker og erfaringer.

Naturlig veifinning i by og landskap

– Har vi gått oss bort? Spør landskapsarkitekt Ingvild Nesse i sin artikkel om universell utforming og den økende bruken av påklistrede ”ledelinjer” som skal hjelpe svaksynte og andre funksjonshemmede å finne veien. En ny temarapport bekrefter at mer naturlige ledelinjer og aktiv bruk av arkitektoniske elementer i veifinningen må være veien å gå.

Redaktør for nr. 4-2015 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.