2015 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

I dette nummeret av Arkitektur N presenterer vi to nye kulturhus, Stormen i Bodø og Bok & Blueshuset i Notodden. Begge kombinerer mange ulike kulturfunksjoner i ett og samme bygg. Du får se en ny side av nasjonalfotograf Anders B. Wilse, og vi prøver å gi svar på hva tjenestedesign egentlig er, og setter også søkelys på gevinstene ved ombruk av byggematerialer.

Kulturhus i Bodø og Notodden

Engelske DRDH Architects’ to bygninger i Bodøs nye kulturkvartal, Stormen, fyller de siste to tomtene i sentrum av gjenreisningsbyen. Den enkle geometrien i Bok & Blueshuset på Notodden knytter nye rom sammen med byens industrihistorie. Arkitektkontoret Børve og Borchsenius, Askim/Lantto arkitekter og Dronninga Landskap står bak. Begge kulturhusene er eksempler på arkitektonisk transformasjon, skriver Nicholas Møllerhaug. – Og det største mirakelet har skjedd i Bodø.

Fra skrap til skatter

Riving av bygg genererer enorme mengder avfall hvert år. Samtidig er det stadig mer fokus på ressursbruk og på miljøbelastningene ved materialbruk knyttet til nybygg. Hvorfor kjøper vi nye materialer hvis det er mulig å gjenbruke noe av det som allerede finnes, kanskje til og med på tomta? Hvordan skal vi tenke og bygge for å kunne bruke byggematerialene om igjen, spør Anne Sigrid Nordby og Kari Sørnes.

Hva er egentlig tjenestedesign?

Tjenestedesignere bryr seg mer om mennesker og den opplevelsen produkter og tjenester gir, enn hvordan produktene eller omgivelsene ser ut. AHO har undervist i tjenestedesign i ti år, men det er likevel mange, både arkitekter og andre, som ikke aner hva en tjenestedesigner gjør. Katharina Dale Håkonsen har sett på hva tjenestedesign egentlig er.

Wilse – bildet av det nye Norge

Fotograf Anders Beer Wilse (1865-1949) er kanskje mest kjent for sine landskapsbilder og portretter. Arkitektur N har besøkt Norsk teknisk museum som viser en annen side av Wilses arbeid, industrifotografi, i forbindelse med 150-årsjubileet for fotopionerens fødsel.

Redaktør for nr. 2-2015 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.