2014 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 8 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 100 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1080,- utenfor Norge 1235,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Vardø – Etter flere tiår med nedgang og avfolking er det igjen optimisme i Norges nord-østligste by. Vardø Restored jobber sammen med lokale ildsjeler og andre aktører beinhardt for å snu fortellingen om Vardø fra forfall til nye framtidsutsikter

Vardø: Folk først

Etter flere tiår med nedgang og avfolking er det igjen optimisme i Vardø, Norges nord-østligste by. En av drivkreftene er det kulturminnebaserte stedsutviklingsprosjektet Vardø Restored, som samarbeider tett med lokale huseiere og folk i byen. I dette nummeret av Arkitektur N kan du lese Ingerid Vedeler Brekkhus’ artikkel om Vardø Restored, Tormod Amundsens fortelling om verdens første fuglekikkerarkitektkontor, Biotope, og et intervju med street art-kunstneren Pøbel som satte i gang kunstfestivalen Komafest. Nå er det lys i vinduene i Vardø, og folk i husene. Med innovative lokale aktører og håndverksmessig presisjon vekkes forfalne bygg fra dvalen. 

De solgte gatene og ingen la merke til det 

– Privatiserte høysikkerhetsenklaver er et demokratisk problem for byene, skriver journalist og forfatter Anna Minton. Terroristangrep skaper nødvendigvis rom for byutvikling, men hvordan bruker man rommene? I Storbritannia har gjenoppbyggingen etter bombeangrep i sentrum av store byer som London, Manchester eller Liverpool nesten uten unntak ført til økt privatisering og økt privat kontroll. Minton håper at det samme ikke vil skje med regjeringskvartalet i Oslo.

Rural Studio – og oss andre

I 20 år har arkitektprogrammet Rural Studio ved Auburn University i Alabama, USA tatt med seg arkitektstudenter ut på bygda. Der har de bodd og jobbet og bygget, og det tette samarbeidet med lokale krefter har gitt studenter og lærere uerstattelig tillit i det lille tettstedet Newbern. Den elegante arkitekturen er bare et biprodukt av dette forholdet, skriver Hans Skotte. 

Pepper 

Det avkledde rommet er utgangspunktet for Eriksen Skajaas utforming av klesbutikken Pepper i Bergen. Den originale murveggen ble beholdt og inventaret skal gi assosiasjoner til en byggeplass med stillaser og pallestabler.

Redaktør for nr. 8-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Verktøy Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 16 Vardø: Folk først
 • 18 Vern gjennom bruk Artikkel av Ingrid Vedeler Brekkhus
 • 34 Husene som våknet av koma Artikkel av Don Lawrence
 • 46 Luft under vingene Artikkel av Tormod Amundsen
 • 57 Rural Studio – og oss andre Artikkel av Hans Skotte
 • 70 Hut-To-Hut, Karnataka, India Rintala Eggertsson Arkitekter
 • 76 Arkwright, rehabilitering kontorlokaler, Oslo Haptic Architects AS
 • 82 Pepper, Bergen Eriksen Skajaa Arkitekter AS
 • 86 De solgte gatene og ingen la merke til det Artikkel av Anna Minton
 • 94 Små rom Martin Ramstad Rygner, KHiO
 • 96 Intercultural coexistence Fredrikke Frølich, BAS
 • 99 Trumpeldor Cemetery, Tel Aviv Almudena Ruiz-Giménez Úbeda og Nadav Kochavi, BAS
 • 102 Årsregister 2014
 • 110 Bokomtaler, nyheter, produktnytt