2014 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

I dette nummeret av Arkitektur N forteller Jan Carlsen og Are Carlsen historien om Hecla, en skandinavisk industrisuksess i New York. Du kan også lese om Villa Tussefaret, vinneren av Betongelementprisen 2014, og Helen & Hards boligtårn på Rundeskogen.

Hecla: en industrifortelling

I siste halvdel av det nittende århundre etablerte nordmannen Carl Michael Eger og dansken Niels Poulson Hecla Iron Works i New York. Eger og Poulson bygget en industrisuksess på ett enkelt metallbehandlingspatent, men satte sitt uutslettelige preg på New Yorks arkitektur. Jan Carlsen og Are Carlsen har jaktet på det som er igjen av Heclas arbeider, og presenterer historien i Arkitektur N.

Alene med naturen? Ikke nå lenger

Nasjonalmuseets vakre utstilling ”Alene med naturen” gir en sjelden anledning til å ta avskjed med en romantisk holdning til naturen som fremdeles dominerer norsk kultur og heller møte dagens utfordringer, skriver Ingerid Helsing Almaas.

Rundeskogen

Helen & Hards boligtårn på Rundeskogen ligger ved et knutepunkt som forbinder tre større byer: Sandnes, Sola og Stavanger. Prosjektet utfordrer det eksisterende eneboligområdet, men legger vekt på balansen mellom de høye bygningene, det offentlige grøntarealet på bakkenivå og utsikten over fjorden for naboene.

Villa Tussefaret

Lie Øyen Arkitekter fikk i oppgave å tegne et lite, billig hus, med plass til en familie og mulighet for utleiedel. Løsningen ble prefabrikkerte betongelementer. Betongelementene er satt sammen til et stort ”skall”, som kan underdeles på ulike måter. Eneboligen ble tildelt Betongelementprisen 2014.

Redaktør for nr. 7-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Leder / Nytenkning i bygg og anlegg? Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 16 Rundeskogen Sandnes Helen & Hard AS
 • 28 Villa Tussefaret, Drøbak Lie Øyen arkitekter AS
 • 38 Woody15 Marianne Borge, arkitekt MNAL
 • 44 Ornament og fortryllelse – en arkitekturfortelling fra new York Artikkel av Jan Carlsen og Are Carlsen (foto)
 • 62 Dette er et fint sted, Oslo Victor Lind og Snøhetta
 • 66 På toppen av byen – vegetasjonsbruk på takhager Andreas Nypan
 • 74 Å høre landskapet – en integrert metode for å kombinere lyd og rom Lina Ma, KHiO
 • 84 Alene med naturen? Ingerid Helsing Almaas
 • 86 Doktorgrader, nyheter, produktnytt