2014 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Parkpolitikk – Som en del av Groruddalssatsningen skal fire bydeler i Oslo få hver sin nye bypark, bundet sammen av Alnaelva. – en aktiv parkpolitikk er nødvendig for et godt liv i et moderne storbysamfunn, sier Ola Bettum.

Politiske parker

Som en del av Groruddalssatsingen skal fire bydeler i Oslo få hver sin nye bypark, bundet sammen av Alnaelva. Arkitektur N tar en nærmere kikk på Bjerkedalen park i bydel Bjerke og Verdensparken på Furuset. – De to parkene illustrerer hvert sitt parkpolitiske aspekt, og viser at det funker å satse på parken som byutviklingsinstrument, skriver Ola Bettum i sin omtale.

Asker Rådhus – interiørene 50 år etter

Femti år etter at Asker Rådhus sto ferdig, er interiørene rehabilitert og alle detaljer restaurert eller fornyet. Interiørarkitekt Ellen Klingenberg gir et bilde av fortid og nåtid i et av Lund og Slaattos sentrale verk.

Felles løft på Geilo

Geilo vil redusere bilbruken og skape aktivitet i sentrum med ny gangsone og amfi med integrert parkeringshus. Arkitektgruppen Cubus’ kraftfulle anlegg er fint utført, men burde vært videreført helt opp til jernbanen, skriver Alf Haukeland.

Hva er et arkitekturkonsept?

Noen ord er mer populære blant arkitekter enn andre ord. Men det betyr ikke at alle er enige om hva de egentlig betyr. Er dette et problem? Ja, sier Ingerid Helsing Almaas. Hva mener arkitekter når de bruker ordet ”konsept”.

Redaktør for nr. 6-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Store og små ideer Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Nye prosjekter
 • 20 Ambisiøse arenaer:
 • 22 Bjerkedalen park, Oslo Dronninga landskap AS, Filter Arkitekter AS
 • 38 Verdensparken, Oslo Sundt Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA
 • 46 Politiske parker Omtale ved Ola Bettum
 • 52 Geilo sentrum
 • 60 Et avventende landskap? Omtale ved Alf Haukeland
 • 64 Asker Rådhus – interiørene 50 år etter Ellen S. Klingenberg
 • 82 Rehabilitering av Helsfyr panorama, Oslo, resepsjon og kantine. AS Scenario Interiørarkitekter MNIL
 • 84 Raw Sushi, Drammen Zinc AS
 • 88 Hva er arkitekturkonsept? Ingerid Helsing Almaas
 • 96 Mindful eating Camilla Akersveen, KHiO
 • 98 Store og små ideer Bokomtale, nyheter, produktnytt