2014 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Diskusjonen om Regjeringskvartalet er ikke over, et vitaliserende skolebygg på Tynset vekker interesse, og kunstner Kalle Grude har bygget hytte. Les mer i nyeste utgaven av Arkitektur N.

Monumentet Høyblokka

Hvor er det rom for demokratiske innspill i den pågående prosessen rundt Regjeringskvartalets framtid?, spør Ingerid Helsing Almaas og Einar Bjarki Malmquist. Svaret ligger i hvordan vi diskuterer monumentene våre, svarer professor Jorge Otero-Pailos og arkitekt Reinhard Kropf. Et verneverdig bygg gir mulighet til nye samtaler, også om demokrati og verdier.

Vellykket på Tynset

Nye Nord-Østerdal videregående skole på Tynset er resultatet av en åpen arkitektkonkurranse. Det mest iøynefallende er Longva Arkitekters utstrakte bruk av tre, som preger bygget både utvendig og innvendig, i konstruksjoner og detaljer. Men denne skolen er så mye mer. I sin omtale kaller Leif Houck prosjektet ”vitaliserende”, og trekker fram godt dagslys og vellykkede fellesarealer.

Blågrønne strukturer

Vi må lære oss å leve med et klima i endring, skriver landskapsarkitekt og professor Anne-Karine Halvorsen Thorén. Korte perioder med ekstremregn kan føre til enorme skader i tettbygde områder, men bevaring og videreutvikling av de blågrønne systemene kan bidra i byutviklingen og gjøre oss mindre sårbare i framtiden.

Søker ly i naturen

Da kunstner Kalle Grude skulle bygge seg hytte i Bamble ville han forstyrre omgivelsene så lite som mulig. I stedet for å fjerne den store steinen midt på tomten, bygget han rundt den. Gjenbruk, allsidighet og naturvern er stikkord i Grudes kunstprosjekt.

Redaktør for nr. 5-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Leder / TIilbake fra Venezia Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 18 Nord-Østerdalen vidergående skole, Tynset Longva arkitekter AS
 • 28 De riktige grepene Leif Houck
 • 32 Monumentet som veiviser Jorge Otero-Pailos og Reinhard Kropf i samtale med Einar Bjarki Malmquist og Ingerid Helsing Almaas
 • 38 Shadow Anne-Karin Furunes
 • 44 Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler, Bamble Kalle Grude
 • 56 Hytte Norderhov, Hønefoss Atelier Oslo AS
 • 66 Den svarte leiren Nicholas Møllerhaug
 • 74 Kommunens hus – rehabilitering, ombygging og nybygg, Oslo Ratio Arkitekter AS
 • 82 Blågrønne strukturer og klimaforandringene Anne-Karine Halvorsen Thorén
 • 90 Hustadvika tools, Fræna Rever og Drage Arkitekter
 • 95 Siebkes skiferbenk, Oslo Hedda Fjermestad Aase og Cecilie Lande Andersen
 • 98 Kommentarer, doktoravhandlinger, bokomtaler, nyheter, produktnytt