2013 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Mer enn bygg – Å lage arkitektur er ikke først og fremst å formgi enkeltobjekter. Arkitektur N presenterer blant annet et utvalg prosjekter der mange andre enn bare arkitekten har fått være med å bestemme - både hvilke spørsmål som stilles, og hva svarene kan være.

Sammen om arkitekturen. 

I dette nummeret av Arkitektur N viser vi flere prosjekter der medvirkningsprosesser har stått sentralt. Haugen/Zohar arkitekter har trommet sammen til dugnad for å transformere en gammel trafostasjon på Torshov til et felleshus for borettslaget, mens Rintala Eggertsson arkitekters gangbro over elven i Sand er stemt frem av innbyggerne i området. Resultatet av disse prosessene er en inkluderende arkitektur i ordets videste forstand.

Fogo Island Inn

Saunders Architecture har gjennom mange år samarbeidet med en lokal organisasjon på Fogo Island, Newfoundland. Det store hotellet de akkurat har ferdigstilt der, med spa-avdeling og storslått utsikt mot Nord-Atlanteren, skal stimulere det tradisjonelle fiskerisamfunnet til kulturell og økonomisk vekst.

Tømmerhus med ny vri

I utformingen av et laftet hus i Oppdal har Jarmund/Vigsnæs Arkitekter utforsket hvilke nye muligheter som kan ligge i en gammel byggetradisjon.

Universell utforming er ikke nok

Omgivelsene våre blir stadig bedre tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likeverd for alle, uavhengig av funksjonsnivå, er blitt lovfestet. Men universell utforming er ikke alltid nok for å oppnå likeverd, selv når det blir for mye, skriver landskapsarkitekt Anna Wathne.

Den intelligente byen

Byen er ikke noe man bygger, den er et levende og intelligent system, skriver arkitekt Ole Møystad og landskapsarkitekt Hettie Pisters. Heller enn å tenke byen som en samling enkeltobjekter, må byplanleggingen prøve å forstå de mange sammenhengene hvert enkelt prosjekt er en del av. Arkitektstudenter ved NTNU har jobbet med komplekse byutviklingsprosjekter i Kirkenes og Kina.

Redaktør for nr. 6-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 12 Kunstens mor? Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Nye prosjekter
 • 18 Fogo Island Inn , Newfoundland, Canada Saunders Architecture
 • 24 Den intelligente byen
 • 26 Den urbane handling – intelligens, plan og prosjekt i byutviklingen Ole Møystad og Hettie Pisters
 • 36 Looptopia Mads Nermo og Jostein Breines, NTNU
 • 40 Linked Earth Construction Group Eivind Kristoffer Fasting, Peter Kleven, Anders Elias Tschernutter, Nicolai Sixten Stavelin, NTNU
 • 44 Urban Farming Village Ragnhild Pedersen Foss, Jone Nordland, Asbjørn Hammervik Flø, Bjørn Inge Melås, Tomas Aassved Hjort, Per-Leif Bersvendsen, NTNU
 • 48 Høse gangbro, Sand Rintala Eggertsson Arkitekter
 • 54 Transformasjon av en trafo, Oslo Haugen/Zohar Arkitekter AS
 • 60 Kirkenes skoler – landskapsanlegg Steinsvik Arkitektkontor AS
 • 68 Universell utforming er ikke nok – men det kan bli for mye... Anna Wathne
 • 74 Tømmerhuset i Oppdal Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter
 • 82 Synagogen i Calmeyers gate, Oslo Hans Christian Elverhøi Thomassen, KHiO
 • 90 Bokomtaler, Nyheter, Produktnytt