2012 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nasjonen og naturen – Nasjonale turistveger feires som en suksess verden rundt. men hva er egentlig dagens turist på jakt etter? spør Runar Døving. og hvilket bilde av Norge er det turistvegene presenterer? dette er den postmoderne nasjonalismens mest poengterte uttrykk, sier Erling Dokk Holm.

Nasjonale turistveger

I dette nummeret av Arkitektur N presenteres flere av prosjektene som inngår i Nasjonale turistveger, blant andre Utsiktspunkt Bergsbotn av Code:arkitektur, Fergekai i Jektvik av Carl-Viggo Hølmebakk. 

Veien til nasjonens ende

Erling Dokk Holm og Runar Døving avdekker ideologien bak prosjektet Nasjonale turistveger. "Det er ikke noe nytt i å påpeke at Nasjonale turistveger i hovedsak er et nasjonalromantisk prosjekt. Men for hver nye rasteplass signert en begavet og nesten ung arkitekt, blir det stadig mer åpenbart at estetisering i statlig regi er blitt den postmoderne nasjonalismens mest poeng terte uttrykk", skriver Dokk Holm.

Nysgjerrigheten gir nye muligheter 

Den pågående boligdiskusjonen i Norge har slått fast at det er mye som er for dårlig. Einar Bjarki Malmquist har spurt Knut Hjeltnes, arkitekten bak en rekke nøkterne men nytenkende eneboliger, om hva han mener skal til for å oppnå kvalitet.

Bærekraft uten lover

Dagens bærekraftbegrep er basert på klassiske mekaniske og industrielle prinsipper, og har fokus på løsninger som å redusere forbruket av energi og materialer, eller slippe ut mindre karbon. Men det finnes andre måter å tenke på, og å tenke arkitektur på, skriver Rachel Armstrong, som har forsket på biokjemisk materialflyt.

En musikalsk tidsreise 

Popsenteret er både et museum og et opplevelsessenter for populærmusikk, som fyller en del av det ombygde Schouskvartalet i Oslo. Den historiske utstillingen er basert på spennende arkivmateriale, men dårlig lydstyring og lite elegante løsninger for fordypning legger en demper på opplevelsen, skriver Hege Huseby i sin omtale.

Redaktør for nr. 8-2012 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.