2012 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byjordbruk – Det er ingen som tror at man kan fø byen ved å dekke takene med matjord. men det landskapet som nå vokser frem i New York og andre storbyer setter nye tanker om byutvikling ut i livet.

Byjordbruk i New York

Det er ingen som tror at man kan løse byenes problemer ved å dekke alle tak med matjord. Men det landskapet som er i ferd med å vokse frem i flere amerikanske storbyer kan gi oss noe som er like viktig som tomater og reddiker: Nye måter å tenke byen på.

Selvika, Nasjonal Turistveg Havøysund

Sirkelgeometriene i Reiulf Ramstads betong-konstruksjon for Nasjonal turistveg Havøysund gir universell tilgjengelighet til sitteplasser, kjøkken og ildstedet ved havet.

Northface, Stavanger

En bevisst byggherre med klare krav om sol, utsikt og kontakt med tomten åpnet for en radikal ombygging av et nordvendt 60-tallshus.

Redaktør for nr. 6-2012 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Velkommen inn! Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 16 På taket over New York Ingerid Helsing Almaas
 • 28 Byen og maten. Om Hungry City av Carolyn Steel Røyne Kyllingstad
 • 32 Militært treningsanlegg på Haakonsvern Longva arkitekter AS, Grindaker AS
 • 40 Selvika, Nasjonal turistveg Havøysund Reiulf Ramstad Arkitekter AS
 • 44 Stien langs sjøen, Harstad Arkitekt Jim Myrstad AS
 • 48 Huset i skogen, Hvasser Kasper Bonna Lundgaard
 • 52 Northface, Stavanger Element Arkitekter AS
 • 56 Intervju med interiørarkitekt Anne Berentsen. Katharina Styren
 • 64 Master i design, KHiO: Dagslys som narrativt virkemiddel – polarskipet Maud i nytt lys Hege Homb Dedichen
 • 68 Master i design, KHiO: The presence of absence – om fravær, nærvær, minner, spor og historier Malin Skjelland Eriksen
 • 72 Bokom­taler/ Nyheter / Doktorgrader / Produktnytt