2012 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Boligutvikling i byen – Diskusjonen om boligutvikling i norske byer pågår for fullt. "Boligspørsmålet i Norge er fullt av myter og moralisme. En ny debatt har oppstått i farvannet av dagens boligmangel", sier Dag Tvilde.

Det vakreste huset i verden

Kan eksisterende kvaliteter berike nye situasjoner? Kan nye kvaliteter berike eksisterende situasjoner? Påvirker designmetodene våre hvilke kvaliteter vi klarer å ta vare på i omgivelsene? Hvordan kan vi designe med og ikke mot det eksisterende?

Boliger i Christian Kroghs gate, Oslo

Kvaliteten på det meste av boligutviklingen i Oslo har lenge vært synkende. Futhark har arbeidet med en mulig motgift, godt hjulpet av Dronninga Landskap.

Bønsmoen skole, Eidsvoll 

I utviklingen av den eksisterende Bønsmoen skole har Fortunen AS integrert bygg, interiørarkitektur og landskap til en ny helhet. Klarhet og brukbarhet er stikkordene både inne og ute.

Redaktør for nr. 5-2012 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Hva er boligspørsmålet? Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Den norske romambassade Joar Nango
 • 22 Masteroppgave NTNU: Det vakreste huset i verden Einar Bye og Ola Sendstad
 • 26 Boliger, Christian Krohgs gate 39, Oslo Futhark Arkitekter AS
 • 32 Landskap, Christian Krohgs gate 39-41, Oslo Dronninga Landskap AS
 • 36 Avgjørende ambisjoner – intervju med Amund Gulden, futhark AS Einar Bjarki Malmquist
 • 38 Tett, tettere, transformert? Fortetting av Oslos byggesone 2000-2010 Elin Børrud og Liv Siri Kleven Syvertsen
 • 49 Boligutvikling i en ny romlig struktur Dag Tvilde
 • 56 Fantoft studentby, bergen 3RW Arkitekter
 • 62 Bønsmoen skole, Eidsvoll Fortunen AS
 • 70 Farger, foldevegger og andre overraskelser Leif Houck
 • 74 Tilbygg, Pedervegen 8, Molde Rever og Drage AS
 • 78 ”Bol” – landskapskunst på Alvøen Hovedgård Stuart Ian Frost
 • 80 Bokom­taler/ nyheter / doktorgrader / produktnytt