2012 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nye Bøler kirke – En kirke er et symbolbygg, uansett. det nye kirkeanlegget på bøler av Hansen/Bjørndal arkitekter og Trifolia landskapsarkitekter balanserer mellom det sakrale og det verdslige.

Rehabilitering av NVE-bygget, Oslo

80% av fremtidens bygg er allerede bygget. Det krever innsikt og kunnskap å omforme og tilpasse eldre arkitektur til nåtidens krav, sier Ellen S. Klingenberg. Arkitektoppgavene i et fredet bygg utfordrer til en ny definisjon av kreativitet.

Nye Bøler kirke, Oslo

Det fallende terrenget har gitt nye Bøler kirke den tilknytningen til naturen som etterhvert er blitt den norske arkitekturens uttrykk for det hellige.

Teknobyen studentboliger, Trondheim

MEK Architects fra Madrid vant Europan 9-konkurransen i 2007. Nå er studentboligene i Teknobyen endelig realisert. Hva er igjen av “MySpace”-konseptet de vant Europan med?

Redaktør for nr. 3-2012 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Forståelse og misforståelse Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Fredet gjenbruk. Rehabilitering av NVE-bygget, Oslo Ellen S. Klingenberg
 • 22 NVE-bygget, rehabili­tering Dark Arkitekter AS
 • 26 NVE-bygget, innredning Andersen & Flåte AS
 • 28 Antikvarer og arkitekter – forbundsfeller eller motstandere? Johanne Sognnæs
 • 36 Nye Bøler kirke, Oslo Hansen/Bjørndal Arkitekter AS Trifolia landskapsarkitekter DA
 • 50 Den talende teglen Sissil Morseth Gromholt
 • 54 Om trapper og vertikale verdener Christian Lysvåg
 • 60 Ladeparken, Trondheim Asplan Viak AS
 • 66 Det store potensialet Jan Løvdal
 • 70 Myspace. studentboliger, Trondheim MEK Architects
 • 76 Hvordan angripe et historisk verk? Kirsti Skulberg
 • 79 En vakker form eller et funksjonelt rom? Og hva er egentlig forskjellen? Andreas Hølaas
 • 80 Bokom­taler/ nyheter/produktnytt