2010 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Odd Østbye (1925-2009) var en arkitekt som stilte spørsmål. Til seg selv, til sine studenter og til sine kolleger og samarbeidspartnere. ROM for Kunst og Arkitektur fokuserer på hans søkende arbeid i en ny utstilling, og Arkitektur N presenterer et utvalg av materialet fra utstillingen, og noen glimt av Østbyes spørsmål – og svar.

“Det er bare å stille spørsmål!”

Noen glimt av Østbyes spørsmål – og svar.

Code: Arkitektur AS med ny barnehage i Drammen

Fjell barnehage er et av de første forbildeprosjektene i FutureBuilt, et tiårig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

BIGs forslag til nye København: fra fingerplan til ring

Prosjektet “Loop City” ble presentert som en del av Danmarks bidrag på årets arkitektur-biennale i Venezia. Overgangen fra en tradisjonell fingerstruktur til en ring som overskrider landegrensene, er et tankevekkende innspill til nordisk byutvikling.

Redaktør for nr. 8-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.