2010 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Spørsmålet “Hva er arkitekturpolitikkens potensial?” sto sentralt under Oslo Arkitekturtriennale 2010. Triennalekurator Bjarne Ringstad inviterte en rekke sentrale fagpersoner til å svare på spørsmålet ut fra sine til dels svært ulike perspektiver.

Zhongshan Road, Hangzhou 

Kinas byer har opplevd en enorm omveltning de siste 20 årene. 90% av de historiske byområdene har forsvunnet. Men i Hangzhou har Amateur Architecture Studio tatt opp trådene fra fortiden.

Eco-boulevard, Madrid

Ecosistema urbano har tatt tak i byens luft. Tre store konstruksjoner dominerer fellesområdet ved et nytt boligfelt, og de selvforsynte konstruksjonene skaper kjølige, skyggefulle oaser mens man venter på at trærne skal bli store... 

The Red Castle and the Lawless Line 

Installasjonen ”The red castle and the lawless line” er en arkitektonisk-juridisk betraktning som fant sted i galleriet 0047 i forbindelse med Oslo Arkitekturtriennale.

Oslo Arkitekturtriennale 2010

Dette nummeret av Arkitektur N dokumenterer et utvalg prosjekter presentert under Oslo Arkitekturtriennale 2010. Som vedlegg følger en artikkelsamling bestilt av triennalekurator Bjarne Ringstad, redaksjonelt bearbeidet av Arkitektur N.

Redaktør for nr. 7-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Politisk praksis Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Aktuelle prosjekter
 • 14 Oslo triennale: Zhongshan road, Hangzhou, Kina Amateur Architecture Studio
 • 24 Vi trenger en naturfilosofi å gå inn i Wang Shu
 • 26 Oslo triennale: The red castle and the lawless line Decolonizing Architecture
 • 32 Oslo triennale: Eco-boulevard, Madrid Ecosistema urbano
 • 40 Bokomtaler/ nyheter/ produktnytt
 • 1 Triennalebilaget:
 • 2 Intervju med Richard Burdett Tor Inge Hjemland
 • 8 Intervju med Philipp Oswalt Tor Inge Hjemland
 • 12 Å leve med konfliktene Haakon Rasmus Rasmussen
 • 16 Å koma vidare Svein Hatløy
 • 22 Goalmmát ávus – Det tredje rommet Joar Nango
 • 26 Arkitektur.nå – en anmeldelse av et ambisiøst statlig dokument Karl Otto Ellefsen og Tarald Lundevall
 • 32 En ny kartografi Knut Eirik Dahl og Kjerstin Uhre
 • 36 Man made Youngstorget
 • 40 Postkortpolitikk Mirza Mujezinovic
 • 43 Arkitekturpolitikk: påvirkning og styring, eller noe annet? August E. Røsnes