2010 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Grunnskoler – mens vi venter på at forskningen skal gi svar på om nyvinningene i skoleplanleggingen har gitt resultater, er det verdt å ta for seg dagens praksis og anbefalinger. Vi ser på fire nye grunnskoler, og Karin Buvik oppsummerer hvordan man bør tenke før og etter at man har bygget en skole.

Marienlyst skole, Drammen

Marienlyst skole er Norges første passivhusskole, realisert i samarbeid med FutureBuilt. Drammen kommune har brukt prosjektet som en anledning til kompetanseheving for alle deltakere.

Cicignon skole, Fredrikstad

Cicignon skole består av nye og gamle bygninger som samler seg om et stort, felles sentralrom.

Skolens uterom

Barn og ungdom tilbringer størstedelen av sin tid på skolen. Hva slags liv er det skolens uteområder legger til rette for? Hva bringer uteområdene til undervisningen og til barnas sosiale læring?

Redaktør for nr. 6-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Det man aldri har sett Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Aktuelle prosjekter
 • 14 Grunnskoler
 • Marienlyst skole, Drammen div.A arkitekter as
 • 24 Planlegging av grunn­skoler – råd om målformuleringer Karin Buvik
 • 30 Byåsen barneskole, Trondheim Madsø Sveen Arkitekter AS
 • 38 Cicignon skole, Fredrikstad Ola Roald AS Arkitektur
 • 46 Evaluering av skole­anlegg – råd om innhenting av erfaringer Karin Buvik
 • 50 Mæla ungdomsskole, Skien Pir II Arkitektkontor AS
 • 58 Skolens uterom – et sted for lek og læring, eller for oppbevaring? Tone Lindheim
 • 68 Den lille piken og elefanten, London Royal de Luxe, Frankrike
 • 78 Gystadmarka pumpestasjon, Jessheim Solbjør Arkitektur
 • 82 Masteroppgave AHO: Systemic reclamation – en funksjonell, grønn infrastruktur for å forberede bylandskapet i Groruddalen for endring Geir Nummedal og Anders Hus Folkedal
 • 84 Bokomtaler/nyheter/produktnytt