2010 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Powered by nature – Norges paviljong på Expo 2010, Shanghai, Kina. “Livskvaliteten i en by påvirkes av nærheten til ­naturen i og rundt byen”, står det på den norske paviljongens hjemmeside. Verdensutstillingen i Shanghai har gitt mulighet til å vise hvordan nordmenn tolker hovedtemaet: “Better City, Better Life”.

Den norske paviljongen, Expo Shanghai

“Evokativt og sanselig”, sier Helen & Hard om byggverket de har skapt til verdensutstillingen i Shanghai 2010. Det Stavangerbaserte kontoret, grunnlagt av Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf, har en tradisjon for å forene lekenhet og ansvar, og mestrer balansegangen mellom det bevisste og det tilsynelatende tøylesløse. 

Ambassadørbolig, Sofia, Bulgaria

En ambassaderesidens befinner seg i skjæringspunktet mellom et hjem og et representasjonssted, samtidig som det skal uttrykke nasjonale kvaliteter.

Halden fengsel

Kan arkitekturen få mennesker til å føle og tenke annerledes? Halden fengsel er et forsøk på å bruke bygg, interiør og landskap aktivt i forhold til mennesker i en ekstrem livssituasjon.

Redaktør for nr. 5-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Ferie, fengsel og frihet Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Norway – powered by nature, Norges paviljong på Expo 2010, Shanghai, Kina Helen & Hard AS
 • 22 Lekenhet og ansvar. En samtale med Reinhard Kropf, partner, Helen & Hard AS Helle Benedicte Berg
 • 24 1:1 – Architects build small spaces. Victoria & Albert museum, London
 • 26 1:1 – ratatoskr Helen & Hard AS
 • 28 1:1 – ark Rintala Eggertsson Arkitekter
 • 30 Store forventninger Oliver Lowenstein
 • 34 Ambassadørbolig, Sofia, Bulgaria PML Arkitektur og N1 Arkitekter
 • 42 Enebolig Engan, Oslo Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
 • 48 Prototype for Selvbyggerboliger, Uganda Olav Lunde Arneberg og Astrid Rohde Wang, arkitektstudenter AHO
 • 56 Ny Sentralarrest i Oslo LMR Arkitektur AS
 • 62 Halden fengsel HLM Arkitektur AS og Erik Møller Arkitekter
 • 76 Schandorffs plass/ hovedkontor for NAV, Oslo Østengen & Bergo AS Landskapsarkitekter MNLA/MAP Arkitekter AS
 • 80 Vinkelplassen, Oslo Landskapsfabrikken
 • 82 To byrom i Oslo Alf Haukeland
 • 84 Talebrett i oslo rådhus Vigdis Ruud, interiørarkitekt MNIL
 • 86 Bokomtaler/nyheter/produktnytt