2010 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Hva er et «paradis»? Ordet «Paradis» inneholder mye, men for de fleste er det en betegnelse på Det Gode Sted – målet, så å si, i et kortere eller lengere tidsperspektiv. Men hva er dette målet egentlig? Og hvordan kommer man dit?

Studenter bygger 

Gjennom de siste par årene har arkitektstudenter fra alle de tre skolene i Norge vært ute i verden og bygget. Heller enn å være en form for «bistand» var dette sam­arbeidsprosjekter mellom studentene og lokalbefolkningen, hvor begge parter fikk ny kunnskap og innsikt. Studentene har bygget i situasjoner der enkle fysiske strukturer får store praktiske og sosiale konsekvenser; en erfaring langt fra tegnebordets konvensjonelle abstraksjoner. Arkitektur N oppsummerer noen av prosjektene, Hans Skotte kommenterer læringen.

High Line, New York City

High Line, den nye byparken på Manhattan, er et unikt stykke landskapskunst, et paradis i ordets opprinnelige forstand, i hjertet av en av verdens tetteste storbyer. Jan Carlsen har snakket med Ricardo Scofidio.

Trollstigplatået, Stigrøra

Det nye anlegget på Trollstigplatået er en ambisiøs satsning innenfor Nasjonale turistveger. Prosjektet samler alle funksjoner på ett sted, i én arkitektonisk struktur

Arkitektur og biologi

Mye tyder på at vi nå er blitt så mange at vi står overfor et veiskille der vi er nødt til finne nye måter å tenke på. Biolog og filosof Yrjö Haila setter arkitekturen i en planetær sammenheng.

Redaktør for nr. 4-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Leder: Hva er et «paradis»? Ingerid Helsing Almaas
 • 16 Trollstigplatået, Stigrøra Reiulf Ramstad Arkitekter AS
 • 26 Farlig paradis. En samtale med Reiulf Ramstad Einar Bjarki Malmquist
 • 30 Juvet landskaps­hotell, Valldal Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
 • 34 Vår plass ved bordet – arkitektens rolle i bio­sfæren Yrjö Haila
 • 42 Verdien av å bygge
 • 44 Soe Ker Tie House, Noh Bo, Thailand Tyin tegnestue
 • 52 Safe Haven Library og Safe Haven Bath House, Ban Tha Song Yang, Thailand Tyin tegnestue i samarbeid med CASE Studio Architects
 • 56 Sportsstadion, Ibanda, Uganda Ragnhild Førde og Andreas Gjertsen, arkitektstudenter NTNU
 • 58 Skolebygg, Chimundo, Mosambik Masterstudenter, Bergen arkitektskole
 • 60 Å lære med hendene og tenke med hodet – Erfaringer fra NTNU-studenters arbeid i Thailand 2008-09 Hans Skotte
 • 66 Landskap: ­High Line, paradis i New York City Are Carlsen, foto
 • 74 Intervju: sceneskifte på Manhattan. En samtale med Ricardo Scofidio Jan Carlsen
 • 78 Masteroppgave Arkitektskolen Aarhus: Constant City // Ephemeral Changes Nora Aursand Iversen
 • 80 Interiør: møbler på Stockholmsmessen 2010. Interiørstudenter fra KHiO- og KHiB. Ellen Klingeberg
 • 82 Nyheter / produktnytt