2010 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Europan 10 – Norge deltok i Europan 10 med tre tomter: Oslo, Vardø og Trondheim. Arkitektur N presenterer vinnerprosjektene på de tre norske tomtene i Europan 10.​

Barnehager i Oslo og Tromsø

Eventyrets element av overganger og overraskelser har inspirert utformingen av seks barnehager i Tromsø tegnet av 70on arkitektur as. Ny York kulturbarnehage i Oslo av Space group er inspirert av barnas opplevelse og bruk av rommet og Sognsveien barnehage av Arkitektkontoret GASA AS har begge etasjer utgang direkte til terreng og inne blir ute.

Europan 10

Norge har siden den første deltakelsen i Europan 7 i 2004 utviklet en særstilling i Europan- sammenheng. Mens de aller fleste Europan-konkurransene er idékonkurranser som først og fremst har betydning for vinnernes CVer, har Norge fokusert på at prosjektene skal lede frem til reelle prosesser for de involverte tomtene. Og selv om dette ikke alltid betyr realisering av bygg, er to Europan-vinnere i Norge bygget, og både reguleringsplaner og andre oppdrag er i gang. Arkitektur N presenterer vinnerprosjektene på de tre norske tomtene i Europan 10.

Midtåsen skulpturpark, Sandefjord

Paviljongen på Midtåsen er et vernebygg for Knut Steens marmor-skulpturer. Bak de store glassflatene kan kunstverkene oppleves i skiftende lys gjennom hele dagen og året.

Strømbu rasteplass, Folldal

Strømbu rasteplass av Carl-Viggo Hølmebakk er en inngangsport til naturen, både for bilturister og turgåere.

Redaktør for nr. 3-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Fra papir til politikk Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Ny York kulturbarnehage, Oslo Space Group
 • 18 Seks barnehager i Tromsø 70°N arkitektur as
 • 28 Sognsveien barnehage, Oslo Arkitektkontoret GASA AS
 • 34 Miljøparadokser i byggebransjen Anne Sigrid Nordby og Frederica Miller
 • 40 Strømbu rasteplass, Folldal Carl-Viggo Hølmebakk
 • 46 Gurisenteret, Edøy Askim/Lantto Arkitekter AS
 • 52 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord Lund Hagem Arkitekter AS
 • 56 «there is no place like here» Tekstilhåndverkprosjektet «Kulturell veving» Senter for Byøkologi, Bergen
 • 60 Europan 10, norge Vinnerprosjektene fra de norske tomtene i Oslo, Trondheim og Vardø
 • 62 «shuffle» Vinner, Oslo Eriksen Skajaa Arkitekter
 • 64 «Proscenium» Vinner, Trondheim Point Supreme Architects og Alexandros Gerousis
 • 66 «repositioning the remote» Vinner, Vardø Langdon Reis Architects
 • 68 Hvordan gikk det etter Europan 7, 8 og 9?
 • 72 Bøker/doktorgrad
 • 73 Produktnytt