2010 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Hamsunsenteret – Det nasjonale Hamsunsenteret på Hamarøy ble åpnet 4. august 2009, på 150-års dagen for Hamsuns fødsel. Museets og den amerikanske arkitekten Steven Holls hovedidé er at det man møter på Hamsunsenteret på Hamarøy, skal man ikke kunne finne noe annet sted.

Hamsunsenteret, Hamarøy

Ideen bak Hamsunsenteret er basert på en nytolkning både av forfatterens verk og av tradisjonell norsk byggekunst.

Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole kombinerer en kompakt bygningskropp med en variasjon i romlige løsninger som gir mulighet for flerbruk og sambruk.

Eger Karl Johan, Oslo

I handlesenteret Eger Karl Johan er interiøret inspirert av motevisningenes «catwalk».

Strandbar og SUB-lugarer, Stokkøya

Restauranten og hotellet på Stokkøya kombinerer en nøktern materialbruk med spektakulære omgivelser.

Redaktør for nr. 2-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Hamarøy i virkeligheten Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Hamsunsenteret, Hamarøy Steven Holl Architects og Ly Arkitekter AS
 • 26 Slagmark for usynlige krefter Peter MacKeith
 • 34 Sandnes sparebank Eder Biesel Arkitekter AS
 • 40 Gjerdrum ungdoms­skole Kristin Jarmund Arkitekter AS
 • 48 Eger Karl Johan, Oslo AS Scenario Interiørarkitekter MNIL
 • 56 Eger - en fortelling om misforståelser Erling Dokk Holm
 • 62 Knarvik barnehage Lindås, Hordaland M3 Arkitekter AS
 • 66 Strandbar og sublugarer, Stokkøya Pir II Arkitektkontor AS
 • 72 Masteroppgave bas: Å avdekke den offentlige koden Thuy-Duong Thi Vu
 • 74 Masteroppgave BAS: ­ RE_Beira, Porto, Portugal Guro Rød Alver
 • 76 Sølvskatten, permanenten, vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen Kristin Jarmund Arkitekter AS
 • 80 Nyheter
 • 82 Produktnytt