2010 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Skoler – ​Det er noen vesentlige forskjeller på programmering og organisering av grunnskoler og videregående skoler. I dette nummeret av Arkitektur N presenterer vi et utvalg nybygde videregående skoler, og Leif Houck har sett på forskningsbehovet, utformingen og de ulike prosjektenes entrepriseformer. Tone Lindheim kommenterer ungdommers behov for uteområder, og landskapsarkitektens ansvar for å lage gode steder å kline…

Skoler 

Siden skolereformene i 1994 og 1997 er det bygget mange nye skoler i Norge. Både innenfor grunnskolen og i den videregående skolen prøver man ut nye fysiske løsninger, og fordeler og ulemper ved base- og klasseromsundervisning er et hett debattema. Forskningen som skal evaluere disse løsningene lar vente på seg, den pedagogiske erfaringen er fremdeles for fersk. Hva fungerer? Hvilken betydning har de fysiske omgivelsene for læringen?

Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik

Thor Heyerdahl videregående skole kombinerer yrkesfag og studiespesialiserende fag under ett tak. 

Tangen videregående skole, Kristiansand

Tangen videregående skole ligger ut mot elven i kanten av Kristiansand sentrum, med forbindelser til både landskapet og byen. 

Sentrum videregående skole, Kongsvinger 

Sentrum videregående skole gir Kongsvinger et nytt fokus. Med forsamlingsplass og offentlig bibliotek knytter skoleanlegget, sentrum, festningen og Glomma sammen.

Redaktør for nr. 1-2010 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Skolen er stedet Ingerid Helsing Almaas
 • 11 5.4.7 Arts center, Greens­burg, Kansas Studio 804
 • 18 Ydmykhet og økologi – intervju med Juhani Ppallasmaa Einar Bjarki Malmquist
 • 20 Skoler
 • 22 Videregående skoler : Arkitektur og pedagogiske visjoner, Del 1: Den norske videregående ­skolens samfunnsrolle og ­forskningsstatus Leif Houck
 • 26 Thor Heyerdahl videre­gående skole, Larvik Schmidt Hammer Lassen Architects
 • 34 Jåttå videregående skole, stavanger Henning Larsen Architects
 • 40 Tangen videregående skole, Kristiansand 3XN Norge
 • 46 Videregående skoler: Arkitektur og pedagogiske visjoner, Del 2: Typisk dansk? Leif Houck
 • 50 Sentrum videregående skole, Kongsvinger Arkitektgruppen Lille Frøen AS og Ottar Arkitekter AS
 • 56 Nadderud videregående skole, Bærum Arkitektgruppen Lille Frøen AS
 • 62 Mailand videregående skole, Lørenskog Arkitektgruppen Lille Frøen AS
 • 68 Videregående skoler: Arkitektur og pedagogiske visjoner, Del 3: Kontrakter og arkitektur Leif Houck
 • 74 Elever i videregående skoler – ikke lenger barn, ennå ikke voksne Tone Lindheim
 • 76 Fosen videregående skole og Bjugn kulturhus, Bjugn Eggen Arkitekter AS
 • 82 Steinerskolen på Skjold, Bergen 3RW Arkitekter
 • 88 Bokomtaler/nyheter
 • 93 Produktnytt