2009 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Lys i en mørketid – Vi ser ikke lys. Disse bølgene, disse partiklene, dette lysmaterialet som er så vesentlig for opplevelsen av arkitektur er usynlig. Vi sier alikevel at vi «ser lys». I dette nummeret av Arkitektur N viser vi et utvalg prosjekter der lys og belysning spiller en spesielt viktig rolle.

Uteområde, Breilia skole, Hammerfest

Breilia skole er med i lysplanen «En by av lys» for Hammerfest kommune. Et robust men inkluderende utemiljø var intensjonen, og lyssetting spiller en hovedrolle.

Bålplass, barnehage, Trondheim

Midt på lekeplassen til en barnehage i Trondheim er det laget en bålplass som gir ly fra været til eventyrfortelling og lek. Laftet tre slipper dagslys inn om dagen og gjør bålplassen til en stor lampe når vintermørket senker seg.

Lærernes hus, Oslo

Det er ikke bare miljømessige ulemper forbundet med store glassflater. I Lærernes Hus i Oslo har Element Arkitekter kombinert store glassfasader med et ambisiøst lavenergikonsept.

Boliger, Tromsø

Boligene i Brinken Terrasse ligger på toppen av Tromsøya med utsikt i all retninger. De 48 leilighetene har varierende størrelse og planløsning – men er universelt utformet.

Næringslivets Hus, Oslo

Det nye hovedkvarteret for NHO i Oslo er et sammensatt prosjekt, bygget opp rundt Erling Viksjøs opprinnelige bygg fra 1965. Dark Arkitekter og Zinc Interiør har satt sammen gammelt og nytt i en ny helhet.

Redaktør for nr. 8-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Bare ord Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Lys i en mørketid Are Røysamb
 • 16 Breilia skole, Hammerfest Aurora landskap AS
 • 20 Bålplass for barn, Trondheim Haugen/Zohar arkitektur
 • 26 Lærernes hus, Oslo Element Arkitekter AS
 • 34 Brinken terrasse, Tromsø 70°N Arkitektur AS
 • 40 Virkelige illusjoner Einar Bjarki Malmquist
 • 46 «Dronningen for vore Minder, en Dronning mellem Europas Minder» Dag Nilsen
 • 54 Næringslivets hus, Oslo Dark AS/ Zinc AS
 • 62 Human brutalisme Ellen S. Klingenberg
 • 64 Masteroppgave AHO: Samtaler om tidevann – Romkalender Jan Gunnar Skjeldsøy
 • 66 Masteroppgave AHO: Vesletunga fjellstua Marcus Runesson
 • 68 Bokomtaler/nyheter
 • 72 Årsregister
 • 78 Produktnytt