2009 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Sverre Fehn – Prosjekter og refleksjoner. Vi har laget et nummer om Sverre Fehns arkitektur. Nummeret er ikke en verks-oversikt eller oppsummering. Det er blitt et slags prisme det også – ulike stemmer som i tekst og bilder gjenkaller sine møter med mannen Sverre Fehn og hans arkitektur, ulike blikk inn i de verdener Fehn har etterlatt seg.

Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, Hamar

Hedmarksmuseet, Storhamarlåven, er et av Fehns mest kjente arbeider og enestående i norsk moderne arkitektur. Arbeidet med det nye museumsbygget fulgte Sverre Fehn gjennom lange perioder av hans karriere. Arkitektur N inviterte fotograf Helene Binet til å ta nye bilder av anlegget.

Skådalen skole, Oslo

Skådalen skole sto ferdig i 1975. Den besto av elevhjem, observasjonsavdeling, førskole og ungdomsskole, økonomibygg og gymsal. I 2009 satte Ivan Brodey (foto) og Neven Fuchs-Mikac (tekst) i gang et prosjekt for å fotografere Skådalen skole før den forfaller eller forsvinner.

Aasen-tunet, Ørsta

Oppdraget med å tegne Ivar Aasen-tunet ble gitt som æresoppdrag til Sverre Fehn av daværende kulturminister Åse Kleveland i Aasen-året 1996. Bygget sto ferdig våren 2000. Senteret inneholder en samling av Aasens etterlatte ting og et kultursenter for nynorsk, resultatet av mange tiårs kulturpolitisk arbeid. Arkitektur N ga fotograf Are Carlsen i oppgave å dokumentere bygget og det rike kulturlivet som finner sted der, nasjonalt og lokalt, i stort og smått.

Redaktør for nr. 7-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Så lett slipper vi ikke unna Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Lysende og håndgripelig Alberto Perez-Gomez
 • 17 Sonette nr. XIII Rainer Maria Rilke
 • 18 Sverre Fehn: Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, Hamar 1969-2005 Foto: Helene Binet
 • 36 Av samme stykke Glenn Murcutt intervjuet av Ingerid Helsing Almaas
 • 40 En av verdens detaljer David Leatherbarrow
 • 44 Sverre Fehn: Skådalen skole, Oslo 1969-1975 Foto: Ivan Brodey
 • 54 Fotografi – konstruksjon av en romlig fortelling Neven Fuchs-Mikac
 • 56 Marokansk primitiv arkitektur Sverre Fehn
 • 64 Hvert menneske er en arkitekt Sverre Fehn
 • 66 Dimensjoner, død og identitet Einar Bjarki Malmquist
 • 70 Notater Sverre Fehn
 • 72 Ordtyven. Per Olaf Fjeld om Sverre Fehns ord Per Olaf Fjeld intervjuet av Tanja Lie
 • 76 Fehn gjennom Fjeld Mari Lending
 • 78 Sverre Fehn: Aasen-tunet, ørsta 2000 Foto: Are Carlsen
 • 92 Bygget som utfordrer Katharina Styren
 • 96 Motstand og samspill Ola Bettum
 • 98 Sverre Juhani Pallasmaa
 • 102 Niande elegien Rainer Maria Rilke
 • 104 Nyheter / bokanmeldelser / doktorgrad
 • 109 Produktnytt