2009 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Mot paradiset – Ett av temaene på den 11. arkitekturbiennalen i Venezia var mat. Kathryn Gustafson var eneste inviterte landskapsarkitekt, og bidro til tankeføden i biennalens hovedutstilling med en kjøkkenhage.

Veien mot paradiset

Gustafson Porter (London) og Gustafson Guthrie Nichol (Seattle) fikk i oppdrag av biennaledirektør Aaron Betsky å skape en landskapsinstallasjon som en del av den 11. arkitekturbiennalen i Venezia i 2008. «Towards Paradise» lå i enden av Arsenale, i det overgrodde området rundt den tidligere Tesa delle Vergini, et benediktinerkloster som ble ødelagt på slutten av 1700-tallet. Dette er første gang arkitekturbiennalen har gitt plass til et større landskapsprosjekt.

Nye A-hus

C.F. Møllers Tegnestue vant arkitektkonkurransen om Nye SiA i Lørenskog i 2000. Første byggetrinn i nye Akershus Universitetssykehus, Ahus, har som mål å komme pasienter og pårørende i møte. Omtale ved Mungo Smith.

Energitiltak

Ser en på hele bygningssektoren er det mange aspekter som påvirker CO2-regnskapet, for eksempel utbyggingsmønster, arealbruk og energiforsyning. Karin Buvik, Marit Thyholt og Matthias Haase forteller i denne artikkelen er fokus satt på den enkelte bygningen, og det er vist til forskning på hvordan utformingen påvirker energibruk og relaterte CO2-utslipp. 

Et lærestykke?

Frogner hovedgård er nylig reparert etter alvorlige råteskader. Oslo kommune eier gården og var oppdragsgiver for prosjektet som ble gjennomført fra 2006 til 2008. Som ansatt hos leietakeren Oslo Museum, fulgte Lars Roede prosessen på nært hold og ble delvis trukket inn som uansvarlig rådgiver. Denne byggesaken er symptomatisk for bekymringsfulle tendenser i kulturminnevernet.

Redaktør for nr. 6-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Mot paradiset Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Veien mot paradiset Gustafson Porter/Gustafson Guthrie Nichol Ltd
 • 18 Roen i landskapet – et intervju med kathryn gustafson Alf Haukeland
 • 20 Akershus universitetssykehus, Lørenskog Arkitektfirmaet C. F. Møller Norge AS
 • 32 Akershus universitets­sykehus – et annet perspektiv Mungo Smith
 • 38 Løvåshagen, Bergen ABO plan og arkitektur AS
 • 42 CO2-effekt av energitiltak i bygninger Karin Buvik, Marit Thyholt og Matthias Haase
 • 48 Kalket grav – prosessuelt autentisk monumentpleie på Frogner Lars Roede
 • 55 Bærbare boliger Rintala Eggertsson Arkitekter AS
 • 58 Hvordan snakke om ting man ikke har greie på Keith Kahn-Harris
 • 62 Masteroppgave: Kube2-info3 Masteroppgave 2009, KHiO Bjørn Jørund Blikstad
 • 64 Masteroppgave: Den tredje læreren Masteroppgave 2009, KHiB Hilde Walgermo
 • 66 Debatt/bokomtaler/doktorgrader/nyheter
 • 71 Produktnytt