2009 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Kulturminner – Arkitektur N har bedt noen av våre arkitekturhistorikere om å reflektere rundt et utvalg av det de oppfatter som kulturmonumenter.

Urnes – et monument i våre hjerter

Hva er historisk verdi? Kulturminneåret 2009 har satt fokus på de små tingene, dagliglivets kulturminner, det personlige. Men hva er forskjellen på det som er kultur og det som bare er minner? Elisabeth Seip forteller om Urnes stavkirke.

Nansenparken, Fornebu

På det tidligere flyplassområdet på Fornebu ble det største parkanlegget i Norge siden Vigelandsparken åpnet i 2008. – Men har historien blitt kastet ut med flystripa?

Storøyodden badeplass, servicebygg

Små anlegg egner seg ofte godt for å sette arkitektonisk kvalitet på spissen. På servicebygget på Storøyodden har arkitektene tatt sine ambisjoner med til Byggforsk for å få hjelp. Resultatet viser store ambisjoner ned i de små detaljer.

Fargene synger

Rannveig Getz’ omfattende og mangfoldige virke som -interiørarkitekt, journalist, illustratør, lærer og fagpolitiker har gjort henne til en nestor blant interiørarkitekter. Ellen Klingenberg har snakket med henne om interiørfaget, kunst og arbeidsglede.

Redaktør for nr. 5-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.