2009 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Preikestolen Fjellstue – Stavanger Turistforening har hatt høye ambisjoner i byggingen av Preikestolen Fjellstue. Prosjektet er gjennomført som en del av Stavanger europeisk kulturhovedstad 2008 og Norwegian Wood, og arkitektene hos Helen & Hard har benyttet anledningen til nybrottsarbeid i arkitektur og bærekraftig materialbruk.

Nøkternhet og fine strukturer

Helen og Hard har levert et pilotprosjekt der diskusjonene om utforming, materialer og bærekraft veves sammen i en integrert konstruktiv helhet. 

Vitenfabrikken, Sandnes. 

Vitenfabrikken er et ambisiøst kunnskapssenter for barn og unge i Sandnes, en av de hurtigst voksende av landets byer.

Støperigaten, Stavanger.

I Stavanger har Alliance arkitekter forsøkt å utfordre vanetenkningen i norsk boligbyggeri med noe så selvsagt som å tilrettelegge for godt med dagslys, stor takhøyde, fleksibilitet i leilighetene og sosiale løsninger.

Kontorlokaler for Sundal Collier, Oslo. 

Mange kontorinteriører har kort levetid. De skal oppfylle stadig nye funksjonelle og tekniske krav og tilfredsstille skiftende trender. Ledsten Arkitektur har utviklet fleksible systemer som kan ivareta bedriftens behov i mange år fremover.

Redaktør for nr. 3-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Mot nye høyder Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Preikestolen fjellstue Helen & Hard AS
 • 26 Omtale: nøkternhet og fine strukturer Michael U. Hensel
 • 30 Vitenfabrikken, Sandnes Askim/Lantto Arkitekter AS
 • 38 Omtale: kloke grep og store ambisjoner Bård Helland
 • 42 Forskning: poetisk tale om arkitekturen Mari Lending
 • 48 Norsk middelalder­kirke på Orknøyene Sidsel Valum og Bo Mathisen (foto)
 • 54 Støperigaten 25, Stavanger Alliance Arkitekter AS
 • 58 Landskap: Grønn urbanisme: Bytrær gjennom 1000 år Rainer Stange
 • 60 Interiør: Møteromsavdeling og kontoretasjer for ABG Sundal Collier, Oslo Ledsten Arkitektur AS
 • 70 Småstoff
 • 75 Produktnytt