2009 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

De færreste byggeoppgaver er enkle. De fleste har en hel rekke motivasjoner, hensyn og intensjoner som styrer dem, fra den første formuleringen av et mulig behov frem til ferdigstillelsen av et bygg. Vanligvis presenterer arkitekturtidsskrift­ene, Arkitektur N inkludert, bare det ferdige bygget – hvordan det ble en realitet, eller hvorfor, legges det som oftest mindre vekt på. I dette nummeret går vi i dybden.

HL-senteret og Litteraturhuset, Oslo. 

De fleste nye kulturinstitusjoner begynner som et ønske om å dele og formidle. I et klokt hode former det seg en tanke eller visjon eller en politisk intensjon. I denne artikkelen ser vi på to institusjoner, sporer oss tilbake til den som først lanserte ideen, og følger ideen gjennom planlegging og byggeprosess fram til den aktive virksomheten og den offentlige kulturarenaen den til slutt ble. Hege Maria Eriksson har snakket med noen av menneskene bak Litteraturhuset i Oslo og HL-senteret i Villa Grande i Oslo om institusjonsbygging, programmering og innhold. 

Passivhus, Tromsø. 

Steinsvik Arkitektkontor har gjenom flere år involvert seg i utviklingen av passivhus for norske forhold. De har nå oppført to banebrytende flerboligprosjekter i Tromsø: passive massivtrehus i rekke. Her presenteres ett av dem.

WeSC Concept Store.

I interiøret i den lille butikken i Oslo måtte alle tilgjengelige kubikkmetre utnyttes.

Transplant, Dale i Sunn-fjord 

To designere har skapt seg et åpent hjem og arbeidssted i Dale i Sunnfjord – en møteplass for formgivere og en arena for ulike kulturuttrykk.

Redaktør for nr. 2-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Å holde samtalen i gang Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Intervju: mål og mening Hege Maria Eriksson
 • 22 Litteraturhuset, Oslo Askim/Lantto Arkitekter AS og Lars Lantto Sivilarkitekter MNAL
 • 24 HL-senteret, Villa Grande, Oslo Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS/ LMR arkitektur AS
 • 26 landskap: HL-senteret, Villa Grande, Oslo -Landskapsarbeider Sundt og Thomassen AS
 • 30 Arktisk kultursenter, Hammerfest A-lab
 • 34 Forskning: «fin kåk» – for hvem? Eli Støa, Karine Denizou, Åshild Lappegård Hauge
 • 42 Passivhus i rekke, Tromsø Steinsvik Arkitektkontor AS
 • 50 Interiør: WESC concept store, Oslo Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan Viak
 • 54 Transplant, Dale i Sunn­fjord Attila Eris
 • 58 Diplom NTNU: I mellom – alternativ utforming av asylmottak Rannveig Yli / Ida Øyen Grave
 • 60 Masteroppgave BAS: Make break remake Anette Flygansvær
 • 61 Masteroppgave BAS: Microsocieties Pål Storsveen
 • 62 Masteroppgave BAS: Co-existence Lars Pedersen
 • 63 Småstoff
 • 67 Produktnytt