2009 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Eneboliger: Den enkle oppgaven? For arkitekter over hele verden står eneboligoppgaven i en særstilling. Den nære kontakten med byggherren og det intime forholdet mellom rom og konstruksjon gir arkitekten mulighet til å benytte seg av flere arkitektoniske sjanser enn det som ofte er mulig i større prosjekter. Det er bygget svært mange interessante eneboliger i Norge de siste årene, og Arkitektur N har gjort et utvalg av de som har gått lengst.

Våningshus Dalaker/Galta

I utkanten av en gård på Rennesøy utenfor Stavanger har Knut Hjeltnes tegnet en liten familiebolig, på restene etter et tidligere grisehus. Planen er kompakt, men tilbyr likevel beboerne stor variasjon.

Villa M

Norge er fullt av såkalt umulige tomter, der standardsvaret ofte innebærer å sprenge seg innover i det brysomme fjellet. Jarmund/Vigsnæs løste oppgaven med minimale grunn- arbeider.

Enebolig på Toten

Med noen få enkle grep er familiehuset på en fraflyttet gård på Toten blitt et nyskapende gjenbruksprosjekt.

Redaktør for nr. 1-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 12 Ferskner i hverdagen Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Eneboliger: Den enkle oppgaven?
 • 14 Våningshus Dalaker/Galta Knut Hjeltnes AS­ sivilarkitekter MNAL
 • 18 Villa M Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 22 Villa Borgen/Nilsen Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS
 • 26 Enebolig på Toten Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 30 Atriumshytte på Vardehaugen Fantastic Norway AS
 • 34 Rundt neste hjørne: Digitalt produsert arkitektur Knut Einar Larsen
 • 37 Centre Pompidou, Metz Knut Einar Larsen
 • 39 Inventioneering Architecture Knut Einar Larsen
 • 40 Forsøksprosjektet Loblolly House KieranTimberlake Associates
 • 46 Nasjonale turistveger – Nye prosjekter
 • 48 Eggum Snøhetta AS
 • 50 Gornitak rasteplass, Nesseby Margrethe B. Friis, sivilark. MNAL i samarbeid med Berg & Dyring AS
 • 51 Fugletitterhus, Skjerpenvatnet og Gardsvatnet 70°N arkitektur AS
 • 52 Syklisthus, Grunnfør 70°N arkitektur AS
 • 53 Rasteplass, Torvdalshalsen 70°N arkitektur AS
 • 54 Utsiktspunkt Tungeneset, Senja Code: Arkitektur AS i samarbeid med Aurora Landskap AS
 • 56 Gudbrandsjuvet utsiktsplattform Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
 • 58 Toalettbygg Hereiane 3RW arkitekter
 • 59 Flydalsjuvet 3RW arkitekter i samarbeid med Smedsvig Landskapsarkitekter AS
 • 60 Gangbru over ­Likholefossen Nordplan AS
 • 61 Nasjonale turistveier – ny norsk nasjonalromantikk? Bertram D. Brochmann
 • 64 Naturum Store Mosse White arkitekter AB
 • 66 Naturum Kosterhavet White arkitekter AB
 • 67 Naturum Höga kusten White arkitekter AB
 • 68 Bulabutikken Haltenbanken AS
 • 70 Hva ser vi etter? – blinde tenåringer fotograferer Tony Deifell
 • 72 Doktorgrad / ­­ småstoff / nyheter
 • 74 Produktnytt