2009 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Eneboliger: Den enkle oppgaven? For arkitekter over hele verden står eneboligoppgaven i en særstilling. Den nære kontakten med byggherren og det intime forholdet mellom rom og konstruksjon gir arkitekten mulighet til å benytte seg av flere arkitektoniske sjanser enn det som ofte er mulig i større prosjekter. Det er bygget svært mange interessante eneboliger i Norge de siste årene, og Arkitektur N har gjort et utvalg av de som har gått lengst.

Våningshus Dalaker/Galta

I utkanten av en gård på Rennesøy utenfor Stavanger har Knut Hjeltnes tegnet en liten familiebolig, på restene etter et tidligere grisehus. Planen er kompakt, men tilbyr likevel beboerne stor variasjon.

Villa M

Norge er fullt av såkalt umulige tomter, der standardsvaret ofte innebærer å sprenge seg innover i det brysomme fjellet. Jarmund/Vigsnæs løste oppgaven med minimale grunn- arbeider.

Enebolig på Toten

Med noen få enkle grep er familiehuset på en fraflyttet gård på Toten blitt et nyskapende gjenbruksprosjekt.

Redaktør for nr. 1-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.