2008 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Utenlandsoppdragene – Hvordan vil Norge fremstå i utlandet og hvilke verdier skal synliggjøres? Ambassadene og residensene er et «lite stykke Norge» i utlandet, og skal være representative for Norge og norsk kunst og design. En håndfull norske interiørarkitekter har faste oppdrag for utenriksdepartementet og er de som forvalter denne viktige oppgaven, forteller Hilde Mortvedt.

Katmandu Ambassade Kanselli, Nepal. 

En av verdens rikeste nasjoner har bygd ambassade i et av verdens fattigste land. Representativt, men nøkternt, med respekt for den lokale byggeskikken.

Rajiv Gandhi International Airport. 

I den nye flyplassen i Hyderabad i India møtes den indiske ambisjonen om utvidet og tilgjengelig flytrafikk, internasjonal arkitektur og lokale forhold og byggetradisjoner. Da Aviaplan fra Norge til slutt fikk oppdraget, veide erfaringene fra flyterminalen på Gardermoen tungt.

Rehabilitering av kontorlokaler for BW Offshore.

Overgangen fra gamle til nye lokaler ga mulighet til ny profilering av bedriften.

Redaktør for nr. 8-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 En sånn vil jeg også ha Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Rajiv Gandhi International Airport Aviaplan v/ Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS, Norge, Cowi, Danmark og STUP Consultants, India­
 • 26 Katmandu ambassade kanselli Kristin Jarmund Arkitekter AS­
 • 34 Artikkel: Interiør-arkitektene og utenlandsoppdragene Hilde Mortvedt
 • 40 Artikkel: Brå endringer og kulturelt vakuum Ole Møystad
 • 48 Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage, Trondheim Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS
 • 54 Bergenhus skole, Rakkestad Kristin Jarmund Arkitekter AS
 • 60 Nytt sentralbygg – Høgskolen i Gjøvik (HIG) Futhark arkitekter as
 • 64 Illuminated flux Studentarbeid AHO Atle Leira
 • 66 Rehabilitering av kontorlokaler for BW Offshore, Oslo AS Scenario Interiørarkitekter MNIL
 • 70 Totalrehabilitering av loftsleilighet, Oslo Line Lyng-Jørgensen, interiørarkitekt MNIL
 • 73 Småstoff/ bokanmeldelser/ nyheter
 • 76 Årsregister
 • 80 Produktnytt