2008 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Norwegian Wood – Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden. Femten forbilledlige byggeprosjekter skal realiseres i løpet av 2009 og 2010, alle med ulike løsninger for økt økologisk bærekraft og redusert energiforbruk, femten forsøk på å gi norsk arkitektur noen nye forbilder. Vi presenterer noen av dem i dette nummeret av Arkitektur N.

Geoparken, Stavanger

Geoparken har gått gjennom en turbulent tilblivelsesprosess over flere år. Etter gjennomføring av flere prosjekter som gjenbruker ressurser fra oljeindustrien, startet Helen & Hard i 2002 et studieprosjekt med arbeidstittelen «Offshore Culture». 

Torget, Stavanger

I nesten 900 år har Torget vært den viktigste markeds- og møteplassen i Stavanger. I dag er det er også hovedscene for byens mange festivaler, konserter og arrangementer. I 1999 vant prosjektet «Piazza Siddisi» konkurransen om utforming av byens Tusenårssted.

Norwegian Wood – Et laboratorium

Norwegian Wood er et bidrag til å endre byggenæringen i en mer bærekraftig retning. Vi trenger gode forbildeprosjekter i Norge, og nå står en rekke slike oppført i Stavanger og Rogaland.

Redaktør for nr. 8-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 En fyrstikk Leder ved Ingerid Helsing Almaas
 • 13 Livet i byen Peter Butenschøn
 • 18 Kultur for gjenbruk Geoparken, Stavanger Helen & Hard Arkitektfirma AS
 • 24 Stavanger sentrum – lokal og internasjonal møteplass Turid Haaland
 • 32 Den viktige møteplassen. Stavanger Torg – Tusenårsstedet Prosjekteringsgruppen «Piazza Siddisi»
 • 37 Norwegian wood
 • 38 Norwegian wood – for å nå lenger Ellen Devold og Grete Kvinnesland
 • 42 Lanternen, Sandnes AWP, Frankrike og Atelier Oslo, Norge
 • 44 Preikestolen fjellstue Helen & Hard Arkitektfirma AS, Norge
 • 48 Egenes park, Stavanger HLM Arkitektur og Plan AS, Norge og Onix, Nederland
 • 52 Jåtten øst, Stavanger April Arkitekter AS, Norge
 • 54 Marilunden, Stavanger Eder Biesel Arkitekter AS, Norge og Nonconform, Østerrike
 • 56 Gang- og sykkelbru over Eideåna, Egersund Arne Eggen Arkitekter AS, Norge
 • 57 Valenheimen – Kunstnerhus i Fartein Valens landskap Arkitektgruppen Valenheimen, Norge
 • 58 Siriskjær, Stavanger Studio Ludo, Norge og AART AS, Danmark
 • 59 Energibruk i Norwegian wood Stein Stoknes og Tor Helge Dokka
 • 62 Miljøvennlige materialer i Norwegian wood Katharina Th. Bramslev
 • 64 Universell utforming i Norwegian wood Edel Heggem
 • 66 Norwegian wood: Norsk tre – og hva så? Einar Bjarki Malmquist
 • 69 Bokanmeldelser
 • 72 Produktnytt