2008 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur på museum – Hva skal et arkitekturmuseum være? Arkitekturutstillinger må ikke bare ha kunnskapsmål, men også erkjennelsesmål, hevder interiørarkitekt og utstillingsdesigner Hilde Mortvedt. Dette er en krevende oppgave.

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Oslo. 

Arkitekturmuseets nye paviljong er en realitet. Etter flere års usikkerheter er møtet mellom Fehn og Grosch endelig kommet i stand. Resultatet er på mange måter like utfordrende som prosessen. Arkitektur N spurte Ulf Grønvold hvordan det hele gikk til. Hvilken rolle skal det nye museet spille? Hva blir museets hovedoppgaver fremover, og hvilke visjoner har museet for fremtiden? 

Utstillingen på HL-senteret

Brøgger + Reine Arkitektur AS vant konkurransen om utstilling for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Quislings forhenværende villa på Bygdøy.

Bjørnholt skole, Oslo

Bjørnholt skole i Oslo er realiseringen av en gammel politisk ambisjon om å forene «gymnas» og «yrkesskole» i ett studietilbud. Narud-Stokke-Wiig AS har levert et helstøpt arkitektonisk svar, mener Leif Houck i sin omtale.

Redaktør for nr. 7-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 15 På utstilling Ingerid Helsing Almaas
 • 16 Store forventninger – Arkitekturmuseet i Oslo Arkitekt Sverre Fehn AS
 • 28 Omtale: Arkitekturens kropp Einar Bjarki Malmquist
 • 34 Intervju: Arkitekturens arena i det offentlige rom Ingerid Helsing Almaas
 • 36 Innlegg: formidlingens arkitektur Hilde Mortvedt
 • 38 Konsekvenser av historien – Utstilling for HL-senteret på Villa Grande Brøgger+Reine Arkitektur AS
 • 44 Folkepark og kongsgård Karsten Jørgensen og Bjørn Anders Fredriksen
 • 54 Svalbard globale frøhvelv Barlindhaug Consult AS
 • 62 Ungdommelig arkitektur, Bjørnholt videregående skole, Narud-Stokke-Wiig AS Sivilarkitekter MNAL
 • 72 Den nødvendige åpenheten Leif Houck
 • 78 Studentarbeid: Mr. Fox og Peirce møter Cecil Balmond Martin Beverfjord
 • 80 Småstoff
 • 85 Produktnytt