2008 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nytt operahus i Oslo​ – «Har du vært på Operaen?» har folk i Oslo spurt hverandre denne sommeren. På. Ikke i. Det betyr at det er det å gå opp på taket, eller kanskje gjennom foajeen, som er opplevelsen, ikke det å være til stede på en forestilling. Hva betyr et operabygg i en by som Oslo? Hva er dette huset, her, og hvem er det for?

Operabygningen

Operaen har et svært komplekst byggeprogram, som naturlig nok har endret seg gjennom prosjektets gang. Men konkurranseprosjektets hovedgrep er beholdt og har vært førende for det endelige prosjektet, med bare mindre endringer.

Dristigheten og selvtilliten – En samtale med Trond Giske 

Kulturminister Trond Giske sier at vi kan lære av operaen, at den kan sette standard og være «et verktøy for kompetansebevissthet». Einar Bjarki Malmquist har snakket med Giske om erfaringsoverføring og om arkitekturens samfunnsrolle. 

En diamant opp av slagghaugen

Hva betyr et operabygg i en by som Oslo? Arkitektur N ba Audun Vinger om en reaksjon.

Den vanskelige tidløsheten

En opera har først og fremst en innside, mener Hilde Mortvedt. Interiørarkitektenes arbeid blir dermed et vesentlig bidrag til en overbevisende helhet.

Redaktør for nr. 5-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 17 Hvor går grensen? Ingerid Helsing Almaas
 • 22 Dristigheten og selvtilliten – en samtale med Trond Giske Einar Bjarki Malmquist
 • 25 Nytt operahus i Oslo Utdrag av konkurransejuryens vurderinger og konklusjoner
 • 29 En diamant opp av slagghaugen Audun Vinger
 • 30 Et nytt hus i byen Margreth Olin
 • 32 Operabygningen Snøhetta AS
 • 44 Akustikken Brekke & Strand Akustikk AS og Arup Acoustics
 • 48 Teaterteknikken David Staples og Per Jørgen Østensen
 • 51 Interiørene Snøhetta AS
 • 54 Den vanskelige tidløsheten Hilde Mortvedt
 • 61 Der det jobbes Jonas Norsted
 • 66 Brun orm i kvit kiste Nicholas H. Møllerhaug
 • 68 Landskapsarbeidene Snøhetta AS
 • 72 Ut fra Fjorden Alf Haukeland
 • 74 Turister spør alltid så mye David Greene
 • 80 Den lange veien – intervju med Anne Enger om operaens arkitektur og politikk Ingerid Helsing Almaas og Einar Bjarki Malmquist
 • 87 Operaens ringvirkninger – hva sier landets kommunepolitikere om operaen? Einar Bjarki Malmquist
 • 93 Produktnytt