2008 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

I dette nummeret av Arkitektur N har vi gleden av å bringe leserne et reisebrev: et brev fra ingensteder. Sammen med to reisefeller og en ukrainsk guide har Håkon Matre Aasarød besøkt Pripyat, byen ved atomkraftverket Tsjernobyl som eksploderte i april 1986. Alle byens innbyggere ble evakuert etter katastrofen, og Pripyat er i dag fullstendig folketom. Bygningene står åpne for vær og vind, naturen er i ferd med å ta området tilbake. Litt av et sted for en studietur.

Pripyat – der tiden stanset

Byen Pripyat ble evakuert da kjernekraftverket Tsjernobyl gikk i lufta, og ble overlatt til vær og vind. Håkon Matre Aasarød har besøkt stedet som ikke er.

Europan 9

Temaet for Europan 9 er «Sustainable city and new public spaces», et tema som stiller både byene og konkurransedeltakerne overfor en rekke utfordringer. De fire nye tomtene var: i Odda, Trondheim, Oslo og Lillestrøm. Arkitektur N presenterer her vinnerprosjektene på de fire norske tomtene i Europan 9 og hvordan gikk det med vinnerne av Europan 7 og Europan 8? 

Pilestredet park

Det gamle Rikshospitalet stengte dørene i 2000 og flyttet til Gaustad, og Statsbygg overtok det 70 000 kvadratmeter store området i Oslo sentrum samme år. Den første idékonkurransen om området fant sted i 1991 og ble vunnet av Arkiforum. Oslo kommune stilte en rekke krav til utbyggingen, ikke minst på miljøsiden. Området skulle bli «et ledende eksempel på bærekraftig byutvikling» og representere en ny byggeskikk, en ny økologisk helhetsløsning. Hvor langt kom man i forhold til målene? Hva slags miljø er det Pilestredet Park nå kan tilby Oslos beboere? 

Pilestredet Park i Oslo er et av de mest gjennomførte byøkologiprosjektene i Norge. Hvor langt kom man egentlig? Kristian Ribe, Bård Isdahl og Chris Butters har sett på prosjektet.

Samisk arkitektur

Hva er samisk arkitektur? Lavvoformen går igjen på de fleste offentlige bygg oppført i Sápmi de siste tiårene. Men finnes det en samisk samtidsarkitektur som ikke tar utgangspunkt i tradisjonelle formelementer? Sunniva Skålnes beskriver en lavmælt bebyggelse basert på hva man gjør, ikke hva man ser.

Redaktør for nr. 3-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

forside: fra Prypiat. Foto. Aasarød/Fagerli/Paulsen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Geigerteller Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Pripyat, der tiden stanset Håkon Matre Aasarød
 • 20 Samtidig samisk arkitektur Sunniva Skålnes
 • 28 Europan 9, Norge Vinnerprosjektene fra de norske tomtene i Europan 9
 • 30 «odda lace» Vinner, Odda Lina Lahiri, Sverige; Karolin Möllmann, Sibylle Bornefeld, Katja Erke, Tyskland
 • 32 «cumulus» Vinner, Oslo Sabine Müller, Tyskland; Filipe Flores, Chile; Silvia Izquierdo, Spania
 • 34 «myspace» Vinner, Trondheim Clara Murado, Juan-Elvira Enrique Krahe, Spania
 • 36 «the human project» Runner up, Lillestrøm Jesus Mateo, Spania; Maximillian Martinenghi, Italia
 • 38 Europan 7, 2003–2004 Annette Narverud
 • 39 Europan 8, 2005–2006 Annette Narverud
 • 42 Forsvarets stabsmusikkkorps konsert- og øvningslokaler, Oslo 4B Arkitekter AS
 • 44 Høyanger badeanlegg Lunde & Løvseth Arkitekter AS
 • 46 Bergen hovedbrannstasjon Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL
 • 50 Pilestredet park, Oslo
 • 52 Pilestredet park: Ros og ris­ – et økologisk tilbakeblikk Chris Butters
 • 56 Pilestredet park – by og arkitektur Kristian Ribe
 • 61 Scenograf i i det grønne Bård Isdahl
 • 66 Bokomtaler/nyheter/doktorgrader
 • 72 Produktnytt