2007 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Boligkompetanse – Boligproduksjonen i de norske byene har gått på høygir det siste tiåret. Hvilke konsekvenser har dette hatt for utformingen av den enkelte bolig, for arkitekturen og for folks livskvalitet og utfoldelsesmuligheter? Bendik Manum ser på utviklingen av boligplanen. Kristian Ribe og Vegard Ramstad har gjennomgått boligproduksjonen i Oslo. Hva er en god bolig i dag?

Serpentine Gallery pavilion

Paviljongene for Serpentine Gallery i London er et av den internasjonale arkitektverdenens mest prestisjefulle oppdrag. Årets paviljong er tegnet av Olafur Eliasson og Kjetil Thorsen.

Boliger med solfanger

Boligene i Bjørnveien 119 i Oslo, tegnet av Dahle/Dahle/Breitenstein AS. Solfangeren har vært i bruk et års tid, og er evaluert av UiO. Omtale ved Per Monsen.

Interiør

Hvordan arbeider interiørarkitektene med boligproblematikken? Hilde Mortvedt har snakket med Ivar Jørgensen og med Petter Abrahamsen.

Redaktør for nr. 8-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending (vara: Wenche Volle), Tanja Lie, Oddvar Skjæveland