2007 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

St. Olavs Hospital. Det har antakelig aldri tidligere vært bygd noe sykehus der arkitektur, bygninger og landskap i seg selv er gitt en så klar funksjonsverdi, sier Hans Skotte og Helge Solberg i sin omtale av nye St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er gått 12 år siden Frisk Arkitekter AS vant konkurransen om utviklingsprosjektet for Regionssykehuset i Trondheim, RIT 2000. Fire nybygg er ferdigstilt, og et omfattende landskapsprosjekt er under utvikling. Hans Skotte og Helge Solberg kommenterer planarbeidet og byggene, mens Ole-André Sætre har tatt for seg landskapsarbeidene.

St. Olavs hospital, Trondheim

Det er gått tolv år siden konkurransen, og første byggetrinn i RIT 2000, nå kjent som St. Olavs hospital, står ferdig på Øya i Trondheim. Prosjektet representerer en ny form for sykehusorganisering. Omtale av situasjonen og bygningene ved Hans Skotte og Helge Solberg. Omtale av landskapsarbeidene ved Ole-André Sætre.

Kunsthuset Kabuso

Kunsthuset Kabuso, basert på førstepremieutkastet i arkitektkonkurransen om «Tusenårsstaden i Hordaland», med parkanlegg og et tilbygg til eksisterende museum, er et tilskudd til sentrumsområdet i Øystese i Hordaland. Omtale ved Per Kartvedt.

Finnmark

Finnmark er mer enn mislykkede fisketurer. Sunniva Skålnes har reagert på Jonas Norsted og Helge Lunders artikkel i Byggekunst nr. 2–2007.

Øyeblikkets kunst? 

Hilde Mortvedt gjennomgår Mellbye Arkitekters innredning for Choice Hotels, og Kathinka Dalseg har sett på Lindberg & Mortvedts utstillingsdesign på Historisk museum.

Redaktør for nr. 5-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Fra pauseunderholdning til arkitekturpolitikk Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Kunsthuset Kabuso Hille Strandskogen Arkitekter DA
 • 18 Den manglende fortellingen Per Kartvedt
 • 20 St.Olavs hospital, Trondheim
 • 21 Nevrosenteret Frisk Arkitekter AS
 • 28 St. Olavs hotell Frisk Arkitekter AS
 • 32 Kvinne-barn-senteret Medplan AS Arkitekter i samarbeid med Madsø Sveen Arkitekter AS
 • 34 Laboratoriesenteret Medplan AS Arkitekter i samarbeid med Madsø Sveen Arkitekter AS
 • 38 Overordnet plan – prinsipplan landskap Asplan Viak AS
 • 39 En ny grønn bydel i Trondheim Ole- André Sætre
 • 41 St. Olavs hospital – helse i hver detalj? Hans Skotte og Helge Solberg
 • 46 Lett servering frå Finnmark Sunniva Skålnes
 • 52 Stjernestier over Stillehavet Lindberg & Mortvedt interiørarkitekter MNIL
 • 54 Oceania – en enkel scenograf i Kathinka Dalseg
 • 56 Odda torg Bjørbekk & Lindheim AS
 • 58 Choice hovedkontor, Oslo Mellbye Arkitekter AS
 • 60 Interiørarkitektur – «øyeblikkets kunstart» Hilde Mortvedt
 • 64 Bokomtaler/nyheter
 • 67 Produktnytt