2007 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur og samfunnsbygging – Dette nummeret av Arkitektur N er viet samfunnsbyggingen som arkitektonisk oppgave. Man kunne for så vidt kalt det «arkitekturen som samfunnsoppgave», men rekkefølgen peker på en viktig distinksjon: Det er ikke samfunnet som må læres opp til å forstå arkitektur, det er arkitekter og større samfunns­aktører som må læres opp til å søke innsikt i de samfunnsoppgavene de stilles overfor. Et bygg, som Alberto Pérez-Gómez understreker i sin artikkel, er aldri bare et bygg.

Samfunnsbygging som arkitektonisk oppgave

Arkitekturen er et konkret fysisk uttrykk for samfunnets organisering og prioriteringer. Hva bygger vi for eksempel i Norge, og ikke minst, for hvem? Hvilke problemer er det arkitekter og planleggere setter seg fore å løse? Hvilke problemer er det våre politikere setter seg fore å løse, og i hvilken grad hjelper arkitekter og planleggere dem med det? Hvilken samfunnsvisjon er det vi har, og hvordan virkeliggjøres den i det vi bygger?

Byene og fremtiden

Hvilke oppgaver har et rikt lite land i den globale sammenhengen? Ingerid Helsing Almaas har snakket med Richard Burdett fra London School of Economics.

Ungdomshus

Ungdommene er viktige endringsagenter. Arkitektur N presenterer nye byggprosjekter der ungdommer har vært involvert i programmering og prosjektering.

Bærekraftig utvikling

I den politiske visjonen for en bærekraftig utvikling av Norge inngår ikke fysisk planlegging. Røyne Kyllingstad kommenterer Finansdepartementets rapport.

Redaktør for nr. 7-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.