2007 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nordområdene – Byggekunst ba to arkitekter dra til Finnmark og se hva slags steder de fant der. Hva slags stedsoppfatninger møter man der det er så god plass? Hva er det større samfunnsmessige rommet vi går inn i når vi, sammen med den norske regjering og næringsliv, retter blikket mot Finnmark?

Nordområdene på menyen

Nordområdene står i fokus i utviklingen både av Norge og det internasjonale samfunn. Muligheter for olje- og gassutvinning, klimaendringer og forvaltning av fiskeressursene krever nye former for samarbeid på tvers av etablerte grenser. Men hva slags steder finner vi egentlig i nord, for eksempel i Finnmark? Og hvilke muligheter for stedsutvikling har vi her? Jonas Norsted og Helge Lunder dro for å undersøke.

Branntomta, Trondheim

Etter sentrumsbrannen i 2002 står et nytt kvartal ferdig i Trondheim. Arkitektgruppen, Team 3, har bestått av Arne Henriksen, Jensen & Skodvin og Carl-Viggo Hølmebakk.

Forsvarets ledelsesbygg, Akershus

Akershus festning reetableres som et levende hovedkvarter for det norske forsvaret. Jarmund / Vigsnæs og ØKAW Arkitekter har stått for nybygg og rehabilitering.

Byjordbruk

Hva er livsgrunnlaget for verdens bybeboere? Lærere og studenter fra NTNU har sett på utviklingen av et uformelt jordbruk i slumområdene i Kampala, Uganda.

Redaktør for nr. 2-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Blir verden større eller mindre? Ingerid Helsing Almaas
 • 10 To nye bygårder på branntomta i Trondheim Team 3 AS
 • 20 Å utfordre samtidsarkitekturens materialer Einar Bjarki Malmquist
 • 22 Urban agriculture – en fremtidsvisjon? Bjørn Erring og Harald Høyem
 • 28 Nattland b32, Bergen Bo Arkitekter AS
 • 34 Finnmark á la carte Jonas Norsted og Helge Lunder
 • 42 Forsvarets ledelsesbygg, Akershus, Oslo Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL, ØKAW AS Arkitekter MNAL
 • 52 Tidsvev Mari Hvattum
 • 56 Atlanterhavsvegen, utsiktspunkt Kjeksa 3RW arkitekter / Smedsvig Landskapsarkitekter AS
 • 58 Hardanger, utsiktspunkt Lussand Skjold Sægrov Torpe AS / Multiconsult AS
 • 59 Helgeland, fergeleie Ågskardet Inge Dahlman, Landskapsfabrikken
 • 60 Camera obscura i Trondheim Studenter ved NTNU
 • 64 doktorgrader/ bokomtaler/nyheter