2006 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

BI fra innsiden – BI Nydalen Campus av Niels Torp Arkitekter er et av Norges største bygg. Ikke desto mindre er det innsiden av bygget som genererer arkitekturen, og samarbeidet med flere interiørarkitekter er med på å berike et levende arbeidsmiljø for studenter og lærere. Omtale av bysituasjonen ved Peter Hemmersam. Omtale av interiørene ved Hilde Mortvedt.

Norberg-Schulz’ hjem

Arkitekturhistorikeren Jorge Otero-Pailos har sett på Christian Norberg-Schulz’ hus i Planet-veien i Oslo, og funnet viktige forskjeller på det tenkte og det bygde.

Boliger

Enebolig i Stavanger ved Haga & Grov, boliger for hjemløse i Trondheim ved Bård Helland, borettslag i Rådal ved Mette & Morten Molden.

Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten, Lars Backers Oslo-landemerke fra 1929, er restaurert og innredet av Mellbye Arkitekter og Radius Design. Omtale ved Niels Marius Askim.

Redaktør for nr. 7-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Nær innpå Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Norberg-Schulz’ hus Jorge Otero-Pailos
 • 18 Enebolig, Stavanger Haga & Grov AS Sivilarkitekter MNAL
 • 21 Harald Sæverudsveg borettslag, Bergen Mette & Morten Molden AS Sivilarkitekter MNAL
 • 24 Veiskillet, boliger for bostedsløse, Trondheim Bård Helland
 • 27 BI Nydalen campus, Oslo Niels Torp AS Arkitekter MNAL
 • 34 En stor boks i Nydalen Peter Hemmersam
 • 34 Empati og ansvar Intervju med Niels Torp av Einar Bjarki Malmquist
 • 40 Innredning av bibliotek, fellesareal og læringsmiljø, BI Nydalen campus Beate Ellingsen AS
 • 43 Sitte - og oppholdsmøbler, BI Nydalen campus Kristin Jarmund Arkitekter AS
 • 44 Interiør, BI Nydalen campus ZINC interiør
 • 46 En synliggjordt utopi Hilde Mortvedt
 • 48 Loftinnredning, Oslo Askim/Lantto Arkitekter AS
 • 52 Expo Arte smykkedesign, Oslo Gudmundur Jonsson, Ark. MNAL/FAI
 • 54 Ekebergrestauranten, Oslo Mellbye Arkitekter AS og Radius Design AS
 • 58 Til dekket bord? Niels Marius Askim
 • 62 Bokomtaler/nyheter/ doktorgrader
 • 66 OAF 100år - nye funn