2006 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Utstillingen “Norsk Samtidsarkitektur 2000-2005”​ er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Dette nummeret av Byggekunst er utstillingens katalog, og er blitt til i et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Byggekunst.

Arkitektur i Norge

Utstillingen “Norsk samtidsarkitektur 2000-2005” er en oppsummerende presentasjon av norsk samtidsarkitektur fra de siste fem årene. Det er en omfattende materialmengde som skal formidles: Femti prosjekter skal gjøres tilgjengelige i Kunsthallen i Oslo og på vandring for et stort og bredt publikum, bestående av fagfolk, allmennheten, barn og voksne.

Utstillingen er inndelt tematisk i de fem kategoriene Transformasjon, Form og funksjon, Symbol og identitet, Materiale og konstruksjon og Kontrast og tilnærming. Plasseringen av prosjekter i de ulike kategoriene kan diskuteres, men vi har valgt å fokusere på noen av byggenes karakteristiske trekk for å gi en ny vinkling til et stort og allerede gitt materiale. 

Kulturell bærekraft – intervju med Kenneth Frampton

Når man skal beskrive et lands arkitekturaktiviteter, dukker et spørsmål uunngåelig opp: Finnes det i det hele tatt noen nasjonal identitet? Er det mulig å sammenfatte og regulere en form-enighet som kan gi denne identiteten et varig uttrykk, for eksempel i et sett av lover og forskrifter? Fra sitt ståsted i USA peker Kenneth Frampton på behovet for en mer kompleks holdning til grensesnittet mellom natur og kultur for å møte kravet om en bærekraftig global utvikling. 

Redaktør for nr. 1-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.