2006 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Oslo arkitektforening 100 år – Hva kan fagfolk få til sammen som de ikke får til hver for seg? Byggekunst markerer OAFs 100-års jubileum med å ta for seg noen av foreningens “verk”, og presenterer samtidig en del av de enkeltmenneskene som har preget organisasjonen, og som virker i Oslo i dag.

OAF 100år

Oslo Arkitektforening feirer i år sitt 100-års jubileum. Det er 100 år siden hovedstadens arkitekter sa farvel til ingeniørene og dannet landets andre arkitektforening. I dette nummeret presenteres noe av det foreningen har fått til i løpet av de siste årene, og noen av de menneskene som har vært med på å prege foreningen og dens virke. OAFs “verk” presenteres i en rekke artikler av ulike forfattere, mens Ingvar Mikkelsen, Jan Carlsen og Einar Bjarki Malmquist presenterer en rekke fortidige og nåtidige medlemmer. 

Bildet av en forening er sammensatt, og utfordringene for fremtidens OAF er mange. Men det fellesrommet Oslo Arkitektforening representerer, har vært og er en sentral møteplass for Oslo-arkitektene, der viktige faglige begivenheter har hatt sitt utspring, og der fagets selvbilde gjenspeiles og opprettholdes. 

Redaktør for nr. 5-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Medlem Ingerid Helsing Almaas
 • 12 OAF 100år
 • 14 Arkitektenes frigjøring – stiftelsen Jan Carlsen
 • 16 Den første formann – Henrik Bull Ingvar Mikkelsen
 • 17 Lynavlederen – Mille Widerøe Ingvar Mikkelsen
 • 17 Borgeren – f.s. Platou Ingvar Mikkelsen
 • 17 Sosialisten – Carsten Boysen Ingvar Mikkelsen
 • 20 Tidsskriftet plan Ketil Moe
 • 23 Den første kvinnelige formann – Helene Støren Kobbe Ingvar Mikkelsen
 • 23 Museumsbyggeren – Elisabeth Seip Ingvar Mikkelsen
 • 23 Liberaleren – Dag Rognlien Ingvar Mikkelsen
 • 24 PAGON og modernismens reformulering Nina Berre og Elisabeth Tostrup
 • 27 Den gang arkitektene gikk med tversover og hatt Hege Maria Eriksson
 • 32 NAL trenger aktive lokalforeninger Intervju med Ragnvald Bing Lorenzen ved Jan Carlsen
 • 32 Hvilke krefter styrer byutviklingen? Intervju med Birger Lambertz-Nilssen ved Jan Carlsen
 • 33 Kunsten å «lese» Oslo – Odd Brochmann Intervju med Marianne Brochmann ved Jan Carlsen
 • 34 Rivningsraseriet Bård Isdahl
 • 39 100 år «...ledsaget af mange og gode lysbilleder.» Ole Møystad
 • 44 Formidlingskraften Intervju med Kristin Jarmund ved Einar Bjarki Malmquist
 • 44 Fra grobunnen Intervju med Magne Magler Wiggen ved Einar Bjarki Malmquist
 • 45 Debatten Intervju med Kathrine Nyhus ved Einar Bjarki Malmquist
 • 46 Louis Kahn i fyr og flamme Intervju med Odd Østbye ved Jan Carlsen
 • 48 De grønne pionerene Trond Kanstad
 • 49 Økologen – Frederica Miller Ingvar Mikkelsen
 • 50 Fremtiden for Oslo arkitektforening Alessandra Kosberg
 • 53 Kontinuerlig fortolkning Intervju med Gro Bonesmo ved Einar Bjarki Malmquist
 • 54 Grosserer Harald Sundts premie Randi Wøien
 • 58 Ingen magisk snarvei Intervju med Jan Olav Jensen ved Einar Bjarki Malmquist
 • 60 Oslo – en selektiv bibliograei Frid Welde og Jan Carlsen
 • 62 English summary
 • 64 Nyheter/bokomtaler
 • 62 Noter til Ingvar Mikkelsen