2006 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Sted og identitet – Stedsbegrepet er dypt rotfestet i norsk arkitektur, både i lovverk og praksis, og arkitekturteoretikere som Christian Norberg-Schulz har beskrevet forholdet mellom sted og identitet som et grunnleggende forankringspunkt. Hvilke konsekvenser har dette, sett i et større samfunnsperspektiv?

Eneboliger og andre bosteder

Hva slags sted kan boligen være? Og for hvem? Presentasjon av nye prosjekter. Kommentar ved Ingerid Helsing Almaas.

Nasjonal identitet

Arkitektur er i mange situasjoner en viktig del av den nasjonale identitetsbyggingen. Hans Skotte diskuterer konsekvensene.

Sykehus i Senegal

LHL Bygg AS har tegnet et nytt sykehuskompleks i Linguere i Senegal.

Redaktør for nr. 4-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Hverandres drømmer Ingerid Helsing Almaas
 • 9 Neverland – en stedsanalyse Håkon Matre Aasarød
 • 18 Enebolig, Jæren Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 22 Kolonihytte, Hjemmets kolonihage, Oslo Arne Vidar Hegni
 • 24 Skansemyrsveien 18, Bergen 3RW arkitekter
 • 28 Enebolig, Vestre Håbakken 22, Bryne René de Groot, arkitekt MAA
 • 30 Boliger for bostedsløse, Moss Code: arkitektur AS
 • 34 Element house, Seoul, Korea Sami Rintala
 • 36 House Masteroppgave NTNU 2005, Hallstein Guthu
 • 38 Hytte, Eigebrekk Nina Stokset Nilsen
 • 40 I stedet for stedet – eneboligen og stedsopplevelsen Ingerid Helsing Almaas
 • 42 Nasjonal identitet i dagens arkitektur Hans Skotte
 • 47 Byen Steinar Maria Kaas med fotografier av Ivan Brodey
 • 50 Sykehuset i Linguere, Senegal LHL Bygg AS
 • 59 Observing the proto-urban conditions Diplomoppgave AHO 2005, Anders Ese
 • 62 Bokomtaler